Gå til hovedindhold

Virksomheder deler møbler

Denne idé er en del af Region Sjælland Deler

Moderator
26. marts 2017

"VIRKSOMHEDER DELER MØBLER
I Rent My Chair vil vi facilitere, at virksomheder deler deres møbler. Virksomheder har ofte opmagasineret møbler og kontorinventar i kældre og på lagre. Samtidig køber virksomheder jævnligt nyt inventar blot for at stille det gamle på lager, indtil de ”måske en dag får brug for det”. Det betyder, at der står møbler ubrugte hen – møbler, som i virkeligheden kunne gøre gavn steder, hvor der er brug for dem.

I Rent My Chair hjælper vi din virksomhed med at udleje jeres passive lager af møbler, og vi hjælper dig også, når du har brug for nyt inventar, men ikke ønsker at købe nyt og dyrt igen. Vi formidler gode, brugte møbler i høj kvalitet og god stand.

Når du har brug for nye møbler, kan du leje dem hos os. Får du brug for flere møbler eller vil have andre, skifter vi dem ud – eller du kan opsige din aftale. Du slipper for besværet med at skulle opmagasinere eller sælge din virksomheds møbler, for vi henter dem igen, giver dem en kærlig hånd og så kan de komme ”hjem”, hvis der er blevet brug for dem ”hjemme”, eller de kan komme ud i en anden virksomhed, som gerne vil have flotte kvalitetsmøbler uden at skulle købe dem.

Rent My Chair vil gøre det nemt for private og virksomheder at være med til at passe på vores planet, og det er derfor, vi har startet en cirkulær forretningsmodel inden for møbler. Vi finder brugte, velholdte møbler. Enten køber vi dem og lejer dem ud, eller også lejer vi dem ud på vegne af ejerne. Vi vedligeholder dem og holder af de små brugsspor, som møbler med historie har. Vi kan nemlig godt lide idéen om, at møblerne har været brugt før og skal bruges igen.

NYSKABENDE KONCEPT
Forud for lanceringen af Rent My Chair rettet mod privatkunder, undersøgte vi eksisterende muligheder på markedet for at leje møbler. Det viste sig, at man kan leje 100 stole til en konference eller borde til et bryllup, men man kan ikke leje seks designerstole. Man kan leje alt fra biler, festkjoler, tasker, lejligheder til babyudstyr, men man kan ikke leje møbler til at indrette sit hjem. Man kan leje en møbelpakke til en hel lejlighed, hvis du er i Danmark som expat i tre måneder. For B2B markedsfører enkelte leverandører sig på, at man kan leje sine kontormøbler, men da vi kontaktede dem for at få en aftale, viste det sig, at der var tale om køb på afbetaling. Derfor betragter vi konceptet som helt nyt.

EKSEMPEL (Uddybet i bilag)
Slagelse Hotel har 10 gamle Y-stole stående på loftet, hvor de samler støv. I stedet for at smide dem ud eller have besværet med at sælge dem på Den Blå Avis, henter Rent My Chair dem. Stolene får en gang olie, fletværket tjekkes. Stolene bliver udlejet via hjemmesiden rentmychair.dk til Per Mogensen, der mangler billige stole, som dog skal være af høj kvalitet, til venteområdet i sin nystartede bilhandel i Næstved. Per Mogensen får stole til en billig leje (inkl. forsikring og levering) og kan når som helst opsige lejen eller bytte til nogle andre stole. I det tilfælde henter Rent My Chair stolene, og de lejes ud på ny, eller kommer retur til Slagelse Hotel, hvis de skal bruge dem. Lejeindtægten deles mellem Rent My Chair og Slagelse Hotel.

HVEM ER RENT MY CHAIR?
Rent My Chair er vores virksomhed, som åbnede i januar d.å. Virksomheden bygger på ideen om, at der ikke altid er grund til at eje, når man kan leje. Vi gør det nemt for privatkunder at leje lækre designstole. Stolene er genbrugte og velholdte designklassikere, som er købt brugte, klar til udlejning. Vi er startet med udlejning af kun stole for at prøve, om der er et marked for udleje af møbler, og hvis vi så senere lykkes med at hente kapital til virksomheden, vil vi udvide til andre møbler.

Da vi startede Rent My Chair, undersøgte vi, om private var interesserede i at udleje deres egne møbler og leje andres. Der var interessere for det at leje møbler fremfor at købe, men der var mindre interesse for at leje andres private møbler. Folk var bange for, at andre ikke ville passe godt nok på deres møbler, og samtidig var man urolig for, om man kunne passe godt nok på andres møbler. Derfor tilføjede vi en forsikringsmulighed til konceptet og gjorde os selv til ”mellemmænd”. Altså, at kunden lejer stolen af os og ikke af en privatperson.

Til at starte med har vi købt vores egne møbler, som vi så lejer ud, men på sigt er det planen, at vi skal have privates møbler i cirkulation. At man kan rette henvendelse til os, hvis man flytter sammen med kæresten og har seks spisestuestole, som man egentlig er glad for og ikke vil skille sig af med, og som man derfor gerne vil have opmagasineret og samtidig tjene penge på dem. Rent My Chair tager risikoen, og stolene er forsikrede, bliver opbevaret og transporteret samtidig med, at man tjener lidt på dem. Vi har i samråd med en advokat fået styr på det juridiske i forhold til forretningsmodellen, og den vil kunne implementeres B2B også.

Det er oplagt at overføre ideen til virksomheder, som jo har mange flere passive møbler, end private har. Vi har allerede en virksomhedskunde, selvom vores forretning lige nu kun retter sig mod privatforbrugere. Vi blev kontaktet, fordi denne virksomhed skulle flytte og skulle indrette sig et nyt sted. For at begrænse omkostninger til investeringer i inventar, lejer de i en periode møbler til deres mødelokale af os.

Vi har derudover talt med et par virksomheder om deres interesse for at leje, og selvom denne ”undersøgelse” ikke er lige så grundig som den, vi foretog blandt privatforbrugere, har de tre, vi har talt med, svaret, at det kunne de godt være interesserede i. Vi er lige nu i dialog med en organisation, der skal holde en konference og gerne vil have hyggelige break-out rooms i form at små stuemiljøer, som vi muligvis skal levere. Vi tror derfor på, at der ér interesse for at leje, og næste skridt vil være at undersøge hvem, der kan være interesseret i at udleje og på hvilke vilkår og med hvilket praktisk set-up.

Vi er i kontakt med Gribskov Kommune for at undersøge mulighederne for at ansætte borgere, der er jobsøgende. Vi har det som grundlæggende målsætning, at vi vil tage socialt ansvar og gå efter skabe jobs, der kan bestrides af borgere, der ikke nødvendigvis kan varetage fuldtidsjob på almindelige vilkår.

Grundlæggende tror vi på, at det giver god mening at leje hinandens møbler – uanset om man er privat eller erhvervsdrivende. Dét, kombineret med erfaringer med, at virksomheder ofte har ubrugte møbler stående, gør, at vi gerne vil arbejde på, at virksomheder i Region Sjælland begynder at dele deres møbellagre.

FORRETNINGSMODELLEN B2B
Forretningsmodellen er under udvikling og relaterer sig den del af Rent My Chair, der retter sig mod privatkunder. Vi vil gerne udvide idéen til at omfatte virksomheders deling af møbellagre. Vi vil derved gøre det nemt og billigt for start ups og mindre virksomheder at ”komme til møbler” og for større virksomheder at kunne skalere deres møbellagre og tilmed lave en lille indtjening på det. Vi forestiller os at kunne udleje alle former for møbler og ikke kun stole. Der kan være forskellige modeller for, hvem der ejer møblerne, afhængigt af om den udlejende virksomhed ønsker at eje møblerne, eller om de vil afhænde dem. De forskellige modeller skal udvikles som en del af etableringen af den nye B2B del af Rent My Chair.

På nuværende tidspunkt, inden projektet går i gang, forestiller vi os, at udleje af møbler kan foregå ved, at en virksomhed tager kontakt til os med ønsket om at udleje f.eks. otte stole, der har stået omkring et mødebord, som nu er blevet udvidet, og nye stole er kommet til. Hvis stolene er i god stand og kvalitet, og vi mener, at de kan lejes ud, kan vi vise stolene på en hjemmeside. Enten på vegne af virksomheden, eller vi kan købe stolene og lægge dem på hjemmesiden med os selv som udlejer.

Forud for at bestemme, hvordan en hjemmeside skal se ud, og hvilke funktioner den skal have, vil vi tale nærmere med målgruppen. Derfor har vores ansøgning ikke en mockup af en hjemmeside. Vi vil gerne sikre, at vi kender målgruppens behov tilstrækkeligt, før vi arbejder konkret på en hjemmeside. Vi har vedhæftet et billede af rentmychair.dk, sådan som siden, der er rettet mod privatkunder, ser ud i dag.

IMPLEMENTERING I REGION SJÆLLAND
Hvis vi får økonomisk opbakning fra Challengen, vil vi som det første kontakte en række små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland med henblik på at afklare, hvordan idéen kan iværksættes. Vi vil lede efter pilotvirksomheder, der har møbler, de vil stille til rådighed for andre, og tilsvarende virksomheder, som er interesserede i at leje møbler. Vi gør det, uden at penge skifter hænder, for at teste set-uppet og samtidig indsamle pilotvirksomhedernes erfaringer med henblik på at tilpasse konceptet til en færdig forretningsmodel, der kan implementeres som en del af Rent My Chair i løbet af efteråret 2017. Vi vil selvfølgelig være interesserede i at samarbejde med andre sjællandske kommuner om at skabe arbejdspladser for borgere, der har brug for jobs på særlige vilkår.

Tildelte midler kan blive brugt til dække udgifter til markedsafdækning, videreudvikling af hjemmeside til at dække B2B, midlertidigt lager."

Kommentarer