Gå til hovedindhold

Weensu.dk – markedsplads der fremmer bæredygtigt forbrug og iværksætteri (Start-Up)

Denne idé er en del af Impact Challenge - Business with Purpose

Mia Walde
29. november 2018

Innovativ

Visionen for Weensu er først og fremmest at blive one-stop-shop for bæredygtige produkter.

Vi vil facilitere bæredygtigt forbrug, gennem en samlet platform til udbudssiden – deraf navnet, som står for We Enable Sustainability.

Dernæst ønsker vi at afkorte vejen til markedet for iværksættere, der producere bæredygtige varer.

Måden det foregår på er, at sælgere (det være sig producenter, brands, retailers, iværksættere) let kan oprette deres egen webshop i den ramme vi har etableret. Man kan oprette en shop på under 10 minutter, man styrer selv sin shop, kundeservice, forsendelse og evt. returvarer.

Vi screener sælger ift. særligt FN’s verdensmål nr. 12 Ansvarlige produktionsforhold. Det gør vi til at begynde med ud fra et selv-evalueringsskema, men med mulighed for at indhente dokumentation for de beskrevne forhold.

Forbrugeren får et samlet sted at handle bæredygtigt, ser et varieret udbud også fra mindre producenter, som ikke er kommet igennem hos de store aktører. 

Realiserbar

Vores platform gik i luften i august 2018 og har pt (november 2018) 37 oprettede shops - heraf 30 aktive shops og ca. 900 varer.

Vi har drevet en fysisk butik i Ry på samme koncept gennem de seneste 2 år.

Den digitale løsning er lavet i Wordpress og der er lavet integrationer til blandt andet Zendesk, Pakkelabels, Facebook og Instagram, samt Stripe som betalingsudbyder. Det hele er opsat via et større hosting firma (Siteground) og vi har et professionelt setup i forhold til backup og staging miljø, herunder skal vi snart i gang med automatiseret test.

Vi har i opstartsperioden valgt at gøre det gratis for vores forhandlere, for at få opbygget en større volumen på siden, mens vi udbygger SEO, vores nyhedsbrevsliste og øger trafikken generelt til siden. Der er pt. 4% salgskommission dertil ca. 1,5% til betalingsløsningen (Stripe).

Tanken er at tilbyde medlemskaber med enten 1) fast abonnementspris og 2) freemium med (højere) salgskommission. Dette forventes at træde i kraft fra juli 2019.   

Dertil kommer en lang række tilkøbsmuligheder og services.

Vi har videoguides og vejledninger til vores sælgere, således det er nemt at komme i gang. Ligeledes har vi lavet vejledninger omkring SEO på produkter, således der sker en løbende opkvalificering af kompetencer hos vores sælgere og succesraten øges.  

Vi er tre partnere i virksomheden, som supplerer hinanden godt i forhold til kompetencer. Vi er lykkedes med at få fordelt opgaverne og rollerne og få vores markedsplads i gang; der er både sælgere og købere og det går den rigtige vej i de få måneder vi har været i gang.

Impact

Verden er ved at flyde over med forbrugsvarer, og deraf følgende affald og negativt impact på kloden i form af CO2 udledning, mikroplastik i havene, kemikalieforurenede floder og meget mere. Samtidigt fortsætter vi med at høre historier i medierne om produkter med sundhedsskadelig påvirkning af organismen med hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer.

En forandring i vores forbrugsmønstre er nødvendig, og vi mener at vores forbrugersegment er længere fremme end lovgivningen på området.

De sidste 10 år har vi set en drastisk stigning i salget af økologiske fødevarer i Europa og USA. Den samme udvikling vil vi forvente sker på andre varegrupper, hvis forbrugeren bliver hjulpet med screeningen af grønne og sunde produkter.

Masser af små og større virksomheder tager samfundsansvar og sparer mennesker og miljø for negativ påvirkning i produktions- og forbrugsfase. Vi vil have disse produkter frem i lyset i en fart og på en samlet salgsplatform. Ligesom når man går ind i den økologiske afdeling i sin dagligvare forretning.

Hos Weensu screener vi for FN’s verdensmål nr. 8 og 12. Vi har særligt fokus på 8.4, 8.5 og 8.8 samt 12.2 og 12.5.

Skalerbar

Vi er startet op i Danmark, hvor vi vil afprøve vores koncept og finpudse alle detaljerne i vores forretningsmodel. Herefter er det hensigten, at vi vil skalere til andre lande, herunder Tyskland og resten af Norden. Vi ejer Weensu.com udover Weensu.dk.

“LOHAS – the largest market you have never heard of”

For at illustrere skalerbarheden i vores virksomhed, vil vi se på vores målgruppe; segmentet LOHAS:

LOHAS står for ”Lifestyle Of Health And Sustainability”. Disse mennesker kan lide autencitet, transparens, økologi, sundhed, social ansvarlighed, sociale sammenkomster, musik, rejser og meget mere. De er på sociale medier og læser magasiner. De er indflydelsesrige, søger objektive kilder, læser det med småt og er altså kritiske.

Det anslås at 20% af de europæiske forbrugere tilhører segmentet LOHAS, og at der er ca. 100 mio. LOHAS på verdensplan.  

Vi benytter herunder et citat fra en trendanalyse fra 2016, som findes i sin fulde længde og med kildehenvisninger her: http://worldperfect.dk/wp-content/uploads/2016/02/Trendanalyse_090216_Worldperfect.pdf

Citatudsnit fra rapporten:

Det er vigtigt især at fremhæve LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability) segmentet, som er det hurtigst voksende segment i USA, Vesteuropa og asiatiske lande som Japan og Singapore. LOHAS segmentet har fokus på blandt andet økologisk og lokal mad, hybrid og el-biler samt bycykler, energieffektiv elektronik og redskaber, naturlige husholdningsprodukter og Fairtrade. Estimater anslår, at denne forbrugergruppe udgør 41 millioner mennesker i USA og 17 millioner i Japan. I Tyskland menes omkring 25% af befolkningen at tilhøre LOHAS segmentet.

Harvard Business Review går ligefrem så langt som til at kategorisere bæredygtighed som en megatrend på højde med informationsteknologi og globalisering og Natural Marketing Institute viser, at op mod 80% af voksne forbrugere er engageret i bæredygtighed på den ene eller anden måde – bæredygtighed er blevet mainstream.”

Trods vores størrelse er vi danskere tilsyneladende meget optagede af bæredygtighed. Vi er et af de lande i verden der køber flest økologiske fødevarer jf. Landbrug og Fødevarer  https://lf.dk/viden-om/oekologi/markedet

Hvorfor skulle denne tendens ikke kunne overføres til øvrige varer?

Link til side https://www.weensu.dk/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCp0glHk0wzHFbkDqQ8bpNlw

Kommentarer