Gå til hovedindhold

Har du en challenge?

Vil du eller din organisation være med til at fremme innovation og samskabelse?

Hvad får jeg ud af at lave en challenge?

Hvis du sammensætter din challenge på den rette måde, kan du få adgang til ny viden fra nye aktører. Det kan generere interessante og nyskabende løsninger på dit problem. Med challenges kan din organisation være med til at løse konkrete, aktuelle og måske store problemstillinger, som kan være svære at gå til på anden vis.

Fordelene ved at bruge challenges som metode er, at du kun betaler for succes, da ”præmien” bruges til at honorere det bedste løsningsforslag. Derudover får du naturligvis innovative løsninger på dit problem, fordi der gøres brug af ny viden og anderledes kompetencer, fordi challenges gør det muligt at nå ud til en bredere kreds af problemløsere.

Fordelene for problemløserne, altså de virksomheder eller borgere, der kommer med løsningsforslag, er, at de får en konkret problemstilling at arbejde ud fra. De er sikre på, at der er et marked, der efterspørger en løsning på et presserende problem. Derudover forenkler metoden sagsgangene, da der er mindre papirarbejde end i traditionelle offentlig-private samarbejder, både for deltagerne og udbyderne.
 

Hvad er en god challenge?  

Overordnet er der to typer challenges:

  1. Løsningschallenge, hvor du får løst et specifikt problem ved at sætte en belønning på højkant. Der vil oftest være tale om problemstillinger, hvor der er en empirisk korrekt løsning.   
  2. Idéchallenge, hvor du får løsningsforslag på en specifik problemstilling ved at sætte en belønning på højkant. Der vil oftest være tale om problemer, hvor der kan være flere korrekte løsningsforsalg, men hvor udvælgelsen afhænger af smagspræferencer eller offentlig stemmeret.

Det er helt essentielt, at det problem, der udbydes i begge metoder, er et konkret problem for challengeudbyder og derved udgør en brændende platform.

Løsningen af problemstillingen skal have værdiskabende karakter for både udbyder og for deltagerne i challengen.

Der kan være tale om, at løsningen skal være innovativ og ny. Men det kan ikke udelukkes, at problemet kan løses af eksisterende løsninger. Derfor er det helt afgørende, at der i planlægningsfasen foretages en grundig markedsresearch, så man ikke udbyder en problemstilling, hvor der allerede er en løsning på markedet.
 

Eksempler og vejledning

En challenge kan fx være, hvordan man fremmer befolkningens sundhed. Den kan også handle om, hvordan man sikrer, at den ældre befolkning kan blive længst muligt i eget hjem, så plejehjemsindlæggelse udskydes.

En challenge kan også gå på at finde løsninger på udfordringer af mere konkret karakter, som fx hvordan man stopper cykeltyveri eller udrydder en bestemt slags ukrudt. For private virksomheder kan det det være udvikling af et produkt eller en kampagne, som kræver input fra nye kanaler.

Du kan se flere eksempler på offentlige og private challenges på socialchallenges.eu, challengeprizecentre.org  og innocentive.com.
 

Case

Region Sjælland brugte i foråret 2017 platformen challenges.dk til, under overskriften #Regionsjællanddeler, at igangsætte en challenge om, ”Hvordan små- og mellemstore virksomheder i Region Sjælland kan udnytte vækstmulighederne i deleøkonomien og derved gå sammen om at dele uudnyttet kapacitet og ressourcer, fx udstyr, maskiner eller kompetencer”.

Vinderne af challengen var to brødre fra Lolland Falster, der havde en idé til, hvordan man kan lave en online markedsplads, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at dele maskiner og materiel.

I den forbindelse udtalte Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

Når vi på denne her måde åbner op for at inddrage det private erhvervsliv i formuleringen af løsninger til fremtidens Danmark, åbner vi samtidigt op for, at flere små innovative virksomheder kan byde ind. Og det giver altså en helt ny form for dynamik og nytænkning, som både kommer det offentlige, virksomhederne og borgerne til gavn.

I alt fik Region Sjælland 22 spændende idéer ind, som ifølge Jens Stenbæk (daværende regionsrådsformand), har givet masser af stof til eftertanke til den fremtidige udvikling af regionens indsats inden for deleøkonomi.

Læs mere om challengen Region Sjælland Deler.

 

Har I en problemstilling, der med fordel kan løses igennem en challenge, så skriv til os på challenges@erst.dk for en uforpligtende snak.