Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udpege og kontakte challengevindere samt for at udsende nyheder og notifikationer fra challenges.dk. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver ved oprettelse af bruger og ved indsendelse af en idé, fx e-mail og navn.
 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Vi videregiver endvidere dine personoplysninger til challengeudbydere og partnerkredsen bag challenges.dk.
 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på aktualitet og relevans for vores konkrete arbejde, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række yderligere rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger og læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: [email protected]
 

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret.