Skip to main content

Bæredygtighedschallenge 2021 - genanvendelse af plast i sundhedsvæsenet

Plastik er alle vegne, og der kommer mere af det. I 1973 lå den globale plastikproduktion ifølge World Economic Forum på 32 mio. ton. I 2016 var verdensproduktionen tidoblet. Medmindre verdenssamfundet ændrer adfærd eller finder alternativer, forventes plastikproduktionen at blive yderligere fordoblet i løbet af de næste 20 år, skriver Innovationsfonden og McKinsey & Company i rapporten ’The new plastics economy’ [1].

Plastik udfordrer det globale samfund:

 • Produktionen er baseret på fossile ressourcer, som flere lande, heri blandt Danmark, ønsker udfaset.
 • Plastik kan være længe om at blive nedbrudt, og ender det i naturen, befinder det sig her i mange år.
 • Materialet er meget anvendt i sundhedssektoren og bruges bl.a. til medicinsk udstyr og emballage.

Hospitalerne i Danmark sender enorme mængder engangsemballage til forbrænding hver eneste dag. Det er paradoksalt, at sundhedsvæsenet bidrager negativt til klimaforandringerne når verdenssundhedsorganisationen (WHO) samtidig peger på, at netop klimaforandringer er den største sundhedstrussel som menneskeheden står overfor [2].

Hospitalerne i Danmark ligger i dag typisk på genanvendelsesprocenter på kun 15 - 30 % af den samlede affaldsmængde. Det er alt for lidt. Region Midtjylland har derfor et mål på 70 % genanvendelse og 30 % reduktion i affaldsmængden i 2030. Region Hovedstaden har et visionsmål om at være affaldsfri i 2035 velvidende, at det vil kræve massiv omstilling og innovation. 

Hospitalernes brug af komplekse plastprodukter

Plast har mange funktioner på et hospital. Det bliver brugt til alt fra komplekse instrumenter til masker, sprøjter, slanger og sakse. Størstedelen af de typer produkter skal opbevares sterilt indtil de skal bruges for at undgå infektioner hos patienter. For at sikre at produkterne er sterile kommer de i særlige former for emballage. En stor del af den emballage er autoklaveposer - også kaldet peel packs. Det er en type emballage som man i dag ikke kan genanvende fordi den består af flere materialetyper, der ikke kan skilles ordentligt ad. Poserne består nemlig af én side med papir - nogle gange også med plastfolie - og så én side af laminatplast. De to sider er svejset sammen. Emballagen designes sådan for at produktet kan steriliseres emballeret i for eksempel en dampautoklave og at produktet forbliver sterilt i lang tid, så længe det er i den lukkede emballage. Det er smart i forhold at sikre de sterile produkter og dermed patientsikkerheden, men det er ikke særlig bæredygtigt når emballagen ikke kan genanvendes.  

Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden opfordrer derfor studerende til at byde ind med idéer til, hvordan vi kan løse udfordringen med peel packs, der udgør op mod 40% af hospitalernes plastaffald og som frustrerer hospitalspersonale i hele landet.

CHALLENGE: REDESIGN OG GENANVENDELSE AF AUTOKLAVEPOSER/ PEEL PACKS

 • Kan vi designe peel packs anderledes så de kan genanvendes?
 • Kan vi designe peel packs så de kan bruges flere gange?
 • Eller kan vi lave en metode til at genanvende peel packs som de er i dag?

 

[1] https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/The%20new%20plastics%20economy/The-new-plastics-economy-A-Danish-research-innovation-and-business-opportunity-Executive-summary.ashx

[2] https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report

 

Prize
Samarbejdsforløb med regionerne om at få omsat idé til virkeliggørelse
Ideas
1
Category
Concept
Challenge åbner

Challenge lanceres d. 1. november 2021

Q&A (virtuel)

Der afholdes en online Q&A session den 16. november kl. 15-16.00, hvor udfordringsstillere er tilstede og vil besvare på eventuelle spørgsmål fra de der arbejder med at løse udfordringen. I er meget velkomne til at stille spørgsmål løbende i dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=EZ7UH6UASP3P Så kan vi forberede os bedst muligt til Q&A sessionen.

Frist for at indsende din idé

Indsend din idé inden d. 30. november 2021 kl.12.00.

Offentliggørelse af vinder

Det vil blive annonceret hvem der er vinderen af challengen og som inviteres til officiel kåring i januar 2022.

Event for vinder

Den eller de studerende der vinder challengen vil blive inviteret til et arrangement på ét af de hospitaler som har stillet udfordringen, og der vil være en officiel overrækkelse af diplom med deltagelse af bl.a. regionspolitiker.

Region Hovedstaden
image
image

Deltag i Q&A session 16. november kl.15-16.00

Den 16. november 2021 kl.15.00-16.00 vil studerende, der arbejder med challengen, have mulighed for at stille spørgsmål til de fagpersoner, der har stillet udfordringen. Det vil ske på en virtuel Q&A session.

Du kan tilgå sessionen via dette link: Klik her for at deltage i mødet

Og husk der er ikke dumme / irrelevante spørgsmål, alle bliver klogere af hinandens spørgsmål!

 

Formål

Plast har en central rolle i sundhedsvæsenet; mange plastprodukter er livreddende, som fx sprøjter og IV-infusionssæt. Dertil kommer, at plastemballage er med til at bevare steriliteten af produkter, som skal ind i patienters kroppe.

Produkters sterilitet er essentiel for patientsikkerhed. Her er plastens egenskaber som steril barriere nyttig. Men forbruget af plast i sundhedssektoren bør reduceres. Det skal sikres, at der kun bruges plast når det er nødvendigt og at plast skal kunne genanvendes samt belaste mennesker og miljø mindst muligt.

Det har også den konsekvens at hospitalerne i Danmark sender enorme mængder engangsemballage til forbrænding hver eneste dag. Meget af det er af en sådan sammensætning eller har indeholdt kemikalier, der gør det umuligt at genanvende. Hvordan sikrer vi at de emballagetyper, som der bruges allermest af, bliver genanvendelige?

Deltagerkrav

For at kunne deltage i challengen er der følgende specifikke krav:

 • Du skal være studerende
 • Et idéforslag må maksimalt fylde fem normalsider (2400 anslag pr. side). Upload gerne visuelle fremstillinger, illustrationer og modeller. Du må gerne indsende flere ideforslag.
 • Idéforslag skal leve op til de regionale hygiejnekrav

Bedømmelseskriterier

Indkomne idéer vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Impact (vægtes 50 %)

  • Hvilken værdi skaber løsningen og for hvem?
  • Hvordan bidrager løsningen til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen?
    
 • Anvendelighed (vægtes 30 %)
  • Hvordan kan løsningen implementeres på regionernes hospitaler?
  • Hvor langt er løsningen fra at kunne realiseres?
    
 • Innovationshøjde (vægtes 20 %)
  Idéforslag vil blive vurderet ud fra fire trin på en skala for innovationshøjde:
 1. Fornyelse som løser rutineprægede problemstillinger, som medfører forbedringer.
 2.  Mindre forbedringer af eksisterende systemer, ved anvendelse af kendte metoder, som dog anvendes i ny sammenhæng.
 3. Fundamental forbedring af en eksisterende løsning, som typisk kan inddrage løsninger fra andre brancher.
 4. En hidtil ukendt løsning som skaber radikal forandring. Løsningen er ny og uden relation til nærværende eller andre brancher.

Dommerpanel

Idéforslagene vil blive bedømt af en gruppe bestående af faglige eksperter indenfor grøn omstilling og bæredygtighed og de klinikere der har stillet udfordringen.

Materialer

Her kan I finde links til relevant materiale med baggrundsviden og andre indsigter om challengen. Der er nederst link til et slide der viser en afdelings udfordring med anvendelse af meget plast.

Grønne og ansvarlige hospitaler
​Region Hovedstaden har et enormt ressourceforbrug og CO2-udledning og det er en bunden samfundsopgave, at vi gør noget seriøst ved det. Her kan du læse mere om vores indsats for grøn omstilling på hospitaler, virksomheder og centre.

 

Bæredygtige hospitaler
Region Midtjylland har nogle af regionens største arbejdspladser og skal bidrage til, at Danmark bliver mere bæredygtigt. 
Med Region Midtjyllands ressourceforbrug fra en omfattende drift – særligt på hospitalerne - følger et stort samfundsansvar og en tilsvarende mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling. 
Derfor arbejder Region Midtjylland for at skabe bæredygtige hospitaler. 

 

Grøn omstilling i Region Nordjylland
Driften af Region Nordjyllands sygehuse, sociale institutioner og administrative funktioner giver anledning til et væsentligt klimaaftryk. Grøn omstilling i Region Nordjylland handler om at finde måder til at løse de opgaver regionen har, på en måde der er betydeligt mindre belastende for miljø og klima.

 

Hygiejnen skal overholdes - sikring af patientsikkerhed
At forebygge spredning af infektioner er en opgave, der varetages af myndigheder, rådgivende institutioner og ledelsen af den enkelte institution

 

For a device to be recyclablev, it must be non-contaminated and contain materials that can be handled by an available facility. A key opportunity here is plastic: currently, it is estimated by the HPRC that 20–25% of hospital waste is due to plastic packaging and products, 85% of which is free from contamination.

 

Modern healthcare would not be possible without the use of plasticv. It has proved to be one of the few versatile materials that has been able to adapt along with the dynamic nature of the healthcare industry, delivering benefits that include sterility, quality, durability, and most significantly, patient and healthcare worker safety. However, despite the many benefits, there are also unintended environmental consequences with single-use plastics in healthcare, namely the waste that they create. In 2020, over 32 billion pounds of healthcare plastics were produced globally, and is expected to grow to 48 billion pounds by 2025. Most of which is being disposed of in landfills or by incineration and much of this material is uncontaminated and recyclable.

 

Increasingly complex packaging and other products v
As new inventions develop, plastics packaging and products are utilized in an increasing number of applications. However, the newly manufactured products often have very complex designs. 
When a product contains a mixture of different polymers or differing materials, the recyclability is impeded. Recyclers are unable to separate these components effectively and therefore limited in their efforts to provide high quality recyclates.
Product designers have to keep in mind the compatibility of the different materials and components they use, ultimately considering the recyclability of their products. If these issues are addressed properly, even the complex plastics packaging and products can be recycled, leading the markets closer to circular economy. 

 

Definition of Recyclability
A global definition of “recyclability” of plastics packaging and products is an integral step to harmonize the worldwide plastics recycling industry. This definition was developed by The Association of Plastics Recyclers (APR) and Plastics Recyclers Europe (PRE) in 2018. It has received the support of Petcore Europe.

 

 

Comments

Ideas for this challenge (1)
test