Skip to main content

Startup Recruitment Challenge

Forestil dig, du har en lille virksomhed, som du driver helt alene. Kundekredsen vokser, du får flere ordrer ind, end du kan håndtere helt alene. Du vil ansætte din første medarbejder - du kender lønniveauet og kan skrue en jobannonce sammen - men hvad følger der ellers med?

Vi søger dig, der kan hjælpe iværksættere med få et overblik over, hvad det koster at have ansatte - udover løn. Kan du komme med en smart og enkel idé, der giver virksomheder et overblik over alle udgifter og de administrative pligter fra myndigheder, der følger med, fx feriepenge, affaldsgebyrer, barselsfond og sygedagpenge?

Prize
25.000,-
Ideas
20
Category
Digital tool
Indsend din idé

Indsend din idé her på challenges.dk - senest fredag, d. 7. december, 2018, kl. 10.00.

Jury kårer en vinder

3-5 udvalgte idéer pitches for dommerjury

Vinder offentliggøres

Vinderen får besked senest 18. december 2018.

Virk Startvækst Logo
SMVdanmark Logo

Comments

Submitted by Thomas W. Kris… on December 7, 2018

Hej, Jeg kan ikke se hvordan ideen skal indsendes på denne side.
Derfor vil jeg beskrive min ide her. "HvordanAnsætterJeg" skal være en hjemmeside, som samler alle relevante informationer vedrørende ansættelse på ét sted. Min ide skulle være yderst simpel. Indtast cvr. nr. Herefter præsenteres du for dit firmanavn i en cirkel i midten af hjemmesiden. Du vælger antal medarbejder, vælger arbejdsfunktion, alder på den du ønsker at ansætte og arbejdstid. Derved vil disse basis oplysninger kunne anvendes til at fastsætte hvilke ting, der skal være styr på. Eks. Lovpligtige forhold; registrering som arbejdsgiver, lovpligtige forsikringer, eventuelle overenskomster mv. Det er vigtigt, at dette overblik gives på en side (Onepage) for derved at give brugeren følelsen af overblik. Alle punkterne som skal/ bør overvejes vises som cirkler omkring din virksomhed som er placeret i centrum. Forhold som bør overvejes lønafregning, forsikringer, pension samt andre områder som kan blive relevant. Ideen skulle være, at de enkelte områder beskrives og under punkerne kan brancheorganisationer kommer med informationer omkring forsikringer, pension og overenskomst. Oplysningerne kunne eksempelvis leveres af brancheorganisationer, som Forsikring og Pension. Ideen er at der under de enkelte punkter vil være forhold, som skal afklares inden der kan ske ansættelse. Punkterne skulle være inddelt i nødvendige og mulige ting, som skal/ bør afklares inden en ansættelse er på plads.
Ideen er at hjemmesiden skal danne et overblik, så alle kan få et hurtigt, nemt og godt overblik over krav, regler og forhold, som skal afklares inden en ansættelsen kan finde sted.
Ud fra de konkrete oplysninger skal det være muligt at se hvad en medarbejder ca. vil koste pr. måned (oplysninger omkring lønniveau kan eventuelt vurderes ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik, så arbejdsgiver kan danne sig et overblik over lønniveau, såfremt disse oplysninger findes) Derved skulle der gives overblik over hvad der ud over selv lønnen skal betales af lovpligtige udgifter. Hjemmesiden skulle således være en samling at alle oplysninger, som kunne være relevante for den kommende arbejdsgiver.
Under de enkelte punkter skal findes flere former for forklaring vedrørende områderne, eksempelvis "Kort fortalt - alle omkostninger til løn" Her vises overordnet hvilke omkostninger der skal betales, samt hvilke tilvalg der kan være ekstra.
Såfremt den kommende arbejdsgiver ønsker yderligere information, under det enkelt punk, kan det læses under "mere info"
Dertil skal der under alle områder være videoer som forklarer det samme. Videoerne skal være animeret, da det virker bedst og brugerne har nemmere ved at forstå denne form for videoer. Videoerne skal ligeledes forefindes i henholdsvis kort og lang version.
Endelig skal det være muligt for brugerne at komme med løbende forslag til forbedringer, således at platformen løbende forbedres.

Jeg håber, at ovenstående beskrivelse giver et godt indblik i hvorledes min ide skal fungere.

De bedste hilsner
Thomas

Ideas for this challenge (20)
En onlineform som stiller dig de rigtige spørgmsål afhængig af dine svar og giver dig det overblik du har behov for, for at vurdere om du er klar til at ansætte en medarbejder.
Iværksætterne modtager en goodiepack på deres mobiltelefon. Heri findes alle relevante informationer samlet ét sted. Her er det muligt at inddele i forskellige kategorier efter emne, der gør den store mængde af information overskuelig. På denne måde har iværksætterne altid værktøjet lige ved hånden på deres telefon og kan nemt finde svar på de spørgsmål, der opstår i løbet af en arbejdsdag.
For at danne et hurtigt overblik over udgifter og forpligtelser der er med en ny ansættelse, er det vigtigt at man har alle informationer samlet et sted. Dertil er det en klar fordel at man samme sted har det værktøj, som kan behandle alle de informationer man skal bruge. Ved at bruge ansættelsesberegneren, beskrevet i denne rapport, er det vigtigt at brugeren ikke forlader siden eller føres over til en ny side. Alt hvad brugeren skal have for at beregne, hvor meget en ansat koster virksomheden, ligger på den samme side.
For at mindske kompleksiteten ved ansættelsesprocessen foreslår vi en dynamisk brugerflade, der automatisk, ud fra indtastede informationer vedrørende den ansatte, foretager beregninger af omkostninger, tillæg, skat, pension osv.
Vi præsenterer de mange informationer som hører til en ny ansættelse én af gangen i et interaktivt flow. Værketøjet udregner udgifter og viser en oversigt i form at en dynamisk regneark.
Startup Recruitment Calculator er et online beregningsværktøj rettet imod startups, der skal til at ansætte deres første ansatte. Værktøjet giver brugeren mulighed for at indtaste en række udgifter i forbindelse med den eller de første ansættelser.
En portal, hvor man ved indtastelse af CVR nummer, kan hente firmaoplysninger og derefter indtaste al nødvendig information og på baggrund af dette, danne ansættelsesbevis.
Baseret på den stillede opgavetekst er der et spørgsmål, der skal besvares: Hvad koster en ansættelse? Til dette er der udarbejdet en todelt løsning, hvor man som iværksætter kan gå ind på https://startvaekst.virk.dk/, hvor der vil ligge et onlineværktøj, der spørger ind til alle de forskellige udgiftsposter, hvis man nu skulle være undtaget for nogen af dem. På den måde bliver man ledt gennem alle tænkelige og utænkelige udgifter, man kan støde på. Slutteligt får man så en samlet oversigt over udgifterne første måned, resten af året og årligt.
Besvarelsen er baseret på en hjemmeside der vertikalt er opdelt i to. På venstre side basvarer ansætterens spørgsmål om ansættelsens betingelser og på højre side vises de enkeltudgifter som ansættelsen er associeret med den samt de totale omkostninger samt hvilke betingelser ved ansættelsen der har udløst disse. Højresiden opdateres i real-time mens spørgsmålene besvares.
Fundamentet for løsningen er taget i værktøjet www.thebrain.com Dette værktøj (integrebart på enhver hjemmeside) kan skabe skruktur, præsentere indhold, linke til udvalgte ressourcer og vedlægge relevante beregningsskabeloner. Dette univers skal derfor "nøjes" med at henvise til relevante ressourcer og skabeloner med forklarende og rådgivende tekster. Med tiden kan man skrue op for ambitionerne; i første omgang på de mest statiske og komplekse områder. Hele præmissen for denne tilgang er at rådgivningsfunktionen skal bevares men beregninger etc. skal ikke kun ligge der hvor kompetencerne er størst men også der hvor ansvaret ligger, f.eks. beregning af kommunens affaldsgebyrer, etc.
Det største problem for mange iværksættere er manglende kendskab til økonomi. Her skal man eksempelvis lære at lægge budgetter, ordne regnskab og få virksomheden til at drifte indtil man kan ansætte sin første medarbejder. Digital Startup Tool er løsningen på dette problem, og skal overordnet set være en åben online løsning, der skal kunne integreres med startup’ens eksisterende regnskabssystem/lønsystem, og virke som en platform for iværksættere.
Alle har en unik oplevelse med at ansætte den første medarbejder, mens kravene ligeledes er ens. Et gamificeret værktøj kan indeholde denne dualitet uden at miste overskuelighed eller dybde.
Ideen er en Excel skabelon der skaber et overblik over hvad det koster at have ansatte. Det vil ikke kun skabe et samlet overblik, men også muligheden for at vælge mellem foreslåede estimater på en intuitive og brugervenlig måde
Løsningen kan være en interaktiv beregner, hvor brugeren indtaster sit CVR nummer og hvor mange de skal ansætte og øjeblikkeligt giver brugeren et overblik over deres udgifter.
Web based application for graphical viewing of financial costs regarding hiring first employees.
En downloadbar pakke af kalender events der minder den erhvervsdrivende om deadlines associeret med første ansættelse. For deadlines der er variable, kan information der allerede eksistere på virk bruges til at generere kalender events specifikt til den enkelte virksomhed. Implementering som pakke af events er favorabel, da de fleste store kalendere bruger iCal formatet.
Vi vil bygge ind app med tre funktioner, der gør det hurtigt, nemt og sjovt at stifte bekendtskab med de forskellige aspekter af ansættelse af den første medarbejder.
Simpel dynamisk onlineberegner, der informerer om den samlede pris pr. måned/år, med konkrete guides til hvad der skal gøres i praksis.
Saml alle betalinger - udover løn - på en fælles konto