Skip to main content

UrbanTech Challenge

Hvordan udvikler vi byer, så de er bedre at leve og drive virksomhed i? Har du en forretningsidé eller løsning, der benytter åbne offentlige data til at gentænke eller åbne byen? Så er det dig, vi leder efter!

UrbanTech Challenge giver dig en unik mulighed for at udvikle din idé eller løsning, modtage faglig sparring og netværke - og chancen for at pitche live foran en juryUrbanTech Challenge er for alle, der kan gøre byer mere sammenhængende, livable og effektive ved at bruge åbne offentlige data i deres forretningsmodel.

Som deltager i UrbanTech Challenge er du med i konkurrencen om 125.000 kr. fordelt på to spor. Vi giver dig muligheden for at deltage i skræddersyede workshops, hvor du kan få input og faglig sparring med eksperter og kolleger.

Prize
Gentænk byen: 25.000 kr. // Åben byen: 100.000 kr.
Ideas
22
Category
Concept
Kick-off

UrbanTech Challenge er officielt i gang. Du kan finde information på sitet, tilmelde dig workshops og indlevere din ide eller løsning frem til 15. november 2018 kl. 12.00.

Workshop: Runde 1

Workshops er åbne for alle, uanset om du er på idéstadiet eller har et færdigt koncept. Husk at tilmelde dig på "https://tinyurl.com/urbantech-workshop".

Workshop: Runde 2

Workshops er åbne for alle, uanset om du er på idéstadiet eller har et færdigt koncept. Husk at tilmelde dig på "https://tinyurl.com/urbantech-workshop".

Deadline for indlevering

Deadline for deltagelse i UrbanTech Challenge er 15. november kl. 12.00. Læs mere om hvad du skal uploade til de forskellige spor længere nede.

Evaluering

Juryen vurderer alle indsendte idéer.

Kåringsevent i BLOX

En ekspertjury skal gennem pitch-sessions finde og kåre de bedste idéer og løsninger.

image
Kommunernes Landsforening logo
Open Data DK logo
Danske Regioner logo
Greentech Challenge
BLOXHUB logo
urbantech

Comments

Ideas for this challenge (22)
Åben byen: EventFinder gør eventlivet lettere og sjovere igennem en fælles event-platform. EventFinder giver brugerene et samlet sted for at finde flere typer events.
Feel Safe er en app, som giver dig overblik over kriminalitet i dit lokalområde, gennem offentlige data. Feel Safe tilbyder samtidig rådgivning som hjælper dig med forebyggelse af kriminalitet. Feel Safe kan også let og overskueligt hjælpe dig med anmeldelser til politiet. Til sidst kan Feel Safe give dig overblik over kriminalitet i udlandet, samt hjælp til konkret handleplan, hvis du skulle blive udsat for kriminalitet eller anklaget. vi deltager i åben byen.
Crimestats er en applikation og en webløsning der samler statistik om kriminalitet via Politiets døgnrapporter. På den måde er det muligt at orientere brugeren om intensiteten af kriminalitet både på by-, kommune- og gadeplan.
(Løsning) App der finder og lokalisere frie parkerings arealer i større byer. ved hjælp af Machine learning, open data, samt drone teknologi.
We enable Healthy & Efficient public buildings using a fusion of open data and sensors. We help facility management optimize the building using a nudging strategy, sensor data dashboards and A.I algorithms to predict the performance.
’’Urbanize local’’ enables local sustainable development by attracting the private/small investors to the local building projects. That is done by creating a platform providing easily accessible data about the building opportunities for the lots combined with data about the infrastructure and local society needs.
Gentænk byen: med en ny platform for boligkøbere kan plandata, miljøportalen mfl. styrke beslutningsgrundlaget for huskøb ved fx at oplyse om lokalplan, forurening, vandstandsniveau m.m.
Åben byen: 30% af trafik i storbyer skyldes bilister, som leder efter parkering, mens erhvervs p-pladser ofte er tomme. Vi samler alle p-pladser i en app og lader private/erhverv udleje deres plads.
PLANSPACE er del af sporet Gentænk Byen. PLANSPACE er en digital platform, der giver bygherrer (og deres samarbejdspartnere, bl.a. arkitekter og entreprenører) mulighed for at danne sig et overblik over de rumlige forhold i nyligt vedtagne lokalplans-områder samt byggefelter. Desuden giver platformen dem et udstillingsvindue til at præsentere deres visioner for nye bebyggelsesprojekter overfor borgere og andre interessenter.
Vores løsning indebærer anvendelsen af forskellige typer åben data, med henblik på at give entreprenører og virksomhedsejere indsigt i, hvilken beliggenhed der er attraktivt for netop deres virksomhed. Med vores ide, ”Localizer”, giver vi entreprenøren en gratis og unik mulighed for at kickstarte hans eller hendes eventyr ved at give dem mulighed for at placere sig strategisk smart i bybilledet – til gavn for både borger, butik og stat. Denne løsning er til sporet "Åben byen". Businessmodelcanvas og powerpoint er sendt via mail.
OwnCity er en crowdlending platform for energirenoveringer i byer. Vi udnytter en unik kombination af data til at kvalificere projekter og blockchain teknologi til at skabe transparens og governance. Åben Byen
We aim to participate in both tracks as we propose to utilise open, public data to both strenghten how we understand and pair our users and plandata will be used to find the best hubs around town for them to work in and interact with the geographical environment surrounding the specific hub.
Sitemotion enables actors to find issues during construction and meet deadlines by making full use of BIM, schedules and economy. The solution uses open data and drones to compare digital with reality
Drone Systems har specialiseret sig i termiske inspektioner af fjernvarmeledninger. Dette er sket over de sidste 2 år og der er således fløjet mere en 60 fjernvarmekunder og mere en 5.000 km fjernvarmeledninger. Termograferingen sker inde over byerne og her kommer en masse termisk data med fra boliger og offentlige bygninger. Data lige til at udnytte til energikortlægning i byerne, samt energitiltag og optimeringer.
The electricityMap compute and visualize the origin of the electricity you consume, and it's associated carbon footprint, globally, in real-time, and forecast it 24h-ahead.
UrbanTech Challenge: Datavejen er dit værktøj til viden og vækst – uanset om du er butiksindehaver, håndværker eller iværksætter. Som virksomhed får du indsigt i din kommune på en helt ny måde, så du lettere kan målrette din indsats, dine investeringer og din fremtidige vækst. Datavejen er enkel og overskuelig. I absolutte tal, procentvise fordelinger og geografiske præsentationer får du et uundværligt indblik – både i andre virksomheder og i dine medborgeres liv. Vi ønsker dig god rejse på vejen
Al kritisk viden omkring Data, Teknologi og Processer samles i et uafhængigt system, hvorfra alle kan tilgå det i sammenhæng. Dette giver et samlet tværgående overblik over organisationens Assets.
OUR TEAM, LAINERGY, is developing our invention: a mobile ocean wave energy converter, a way to give mankind an access to the ocean's untapped energy. The idea of the project was to create a wave energy converter with a power output comparable toan off-shore wind turbine, but tapping a different energy source. The development of renewable energy, throughthe power of wind and sun, is one of current priorities, but the potential of the sea and its waves remains unused. Based on earlier researches, we have come up with a new method for extracting energy from waves, the power output of which is three times greater than currently existingalternatives.
Kort beskrivelse: dingeo.dk udspringer af stifterens egen frustration over køb af bolig. Som geodata-specialist vidste han godt, hvor mange gode og relevante gratis offentlige data der findes om en given adresse, men han vidste også, hvor mange forskellige formater og systemer han skulle kigge i – hver gang. Ved at tage et komplet gratis adressedatasæt fra DAWA begyndte han at hente de relevante datasæt hjem og koble dem til adressedatasættet, så brugeren blot skal indtaste en adresse på den ønskede bolig og får alle svar med det samme. Virksomhedens økonomi drives ved at genere leads til virksomheder, der har relevante tilbud til målgruppen. Det være sig for eksempel købersmæglere og bredbåndsleverandører. Listen over offentlige datakilder som dingeo.dk benytter sig af er lang – meget lang – men med den imponerende infrastruktur og tilgængelighed mange offentlige datasæt udstilles med er det intet problem at hente data live og slippe for lagring.
"Åben Byen": SHIELD CITY2 empowers cities and municipalities worldwide to identify flat roof tops suited for green urban gardens to reduce urban heat islands and decrease city temperatures with several degrees, to achieve cleaner air and a higher quality of living.
People inhale and exhale 20000 times a day. By default, they assume that the air breathe in is clean … BUT is it? According to WHO 92% of the world population is exposed to dangerous levels of air pollution while cities are lacking targeted data to understand the issue. Polisensio is empowering decision makers of (smart) cities and businesses with outdoor air quality data and environmental intelligence, so they can act and fight air pollution. It is an easy to use tool, hardware and software solution, for cost-effective urban air pollution measuring, data collection and analytics, data visualizations