Skip to main content

SHAREPORT - Den deleøkonomiske importportal

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
April 17, 2017

"SHAREPORT (arbejdstitel) er en fælles import-portal primært for virksomheder, som importerer varer til direkte anvendelse i landbrug, byggeri, industri m.v.

Ideen er en fælles import-forening, hvor man som virksomhed kan søge information og indgå i et import-fællesskab indenfor samme faggrupper og på tværs af faggrupper.

Mange sjællandske virksomheder importerer flere varer til direkte anvendelse i produktion. Enten som færdige dele eller som råvarer. Så med Shareport indkøber virksomhederne bedre kvalitet, pris og med bedre leverings- og faktureringsbetingelser, end de kan i forvejen.

Shareport hjælper med at skabe gennemsigtighed af indkøbspriser, leverandører-betingelser m.v. som i sidste ende kan give alle en import-mæssig stordriftsfordel. Herunder specielt de mindre virksomheder som på sigt kan pulje deres import med større aktører.

Det vil kun kræve, at medlemmerne af Shareport oplyser deres egne priser, omfang og behov for deres handel med udlandet. Flere varer handles i en øjeblikspris efter udbud og efterspørgsel.

Generel information omring de varer, som er væsentlige for sjællandske virksomheders import og de lande import-varerne berører, skal være tilgængelig på portalen. Et samarbejde med de sjællandske erhvervsråd og erhvervskontorer hjælper til med at etablere opstart - men også informations- og interessentmøder.

Portalen kan også hjælpe virksomheder med at finde sammen, når der skal laves danske fremstød på f.eks. udenlandske messer. De kan finde sammen og gå sammen om indkøb af messestand og det praktiske heromkring.

Det er ikke alle virksomheder, som har en ansat, der f.eks. taler flydende tysk. Her har en anden virksomhed så ekspertisen, og på den måde kan portalen give adgang så virksomheder kan hjælpe hinanden for fælles vækst.

Hvad er innovativt ved idéen:
Klassisk dansk fællesskab ud fra andelstanken oversat til deleøkonomi.

Hvordan vil ideen skabe værdi:
Økonomisk men også vidensdeling

Hvordan skal ideen implementeres:
Først skal behovet belyses og de mest efterspurgte råvarer og færdigdele lokaliseres. Herfra startes samarbejdet, som udvides med nye produkter, efterhånden som fællesskabet vokser."

Comments