Skip to main content

Datadrevet deleøkonomi uden fordyrende og besværliggørende platforme

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
March 23, 2017

"Det detaljerede forslag inkl. bilag er uploadet som filen ""Datadrevet_deleoekonomi""

Her er kort INTRO til forslaget:

Siden starten på World Wide Web har internettet fungeret som et mørkt rum, hvor virksomheder og personer kun kunne finde hinanden ved at mødes på nogle få fælles kendte steder. Derfor har vi ikke fået realiseret den oprindelige forventning om ""The Global Village"", men derimod fået udviklet en platformsøkonomi, der fjerner kontrollen fra de egentlige markedsaktører og påfører dem omkostninger på typisk på 10%-30% af den samlede handelsværdi - altså i samme størrelsesorden som samfundets beskatning. Men vel at mærke på hele omsætningen, hvor beskatningen kun er på fortjenesten.

I nogle tilfælde domineres markeder af en enkelt platform, hvilket hæmmer både innovationen og diversiteten i de ydelser, der kan udveksles. I andre tilfælde er der flere konkurrerende platforme, hvilket resulterer i at leverandørerne må registrere sig hos adskillige af disse for at blive udstillet bredt over for deres kunder.

EU-myndighederne har længe været klar over problemerne og er på vej med en radikal ændring af internettet under paraplyprojektet ""Next Generation Internet"" hvor et væsentligt element er muligheden for let at kunne finde og identificere alting på Internettet. Men de norske, finske og nu danske erhvervsregistre er faktisk kommet EU i forkøbet: Via en URL i virksomhedernes profil har de indført mulighed for at alle virksomheder kan udstille deres tjenester på en måde, så de med begrænsede resurser kan ""opdages"" af alle interesserede.

Det der skal laves for at kunne udnytte denne ny mulighed er de samme grundkomponenter som i en traditionel internet-markedsplads, altså en måde at oprette ""annoncer"" og en måde at fremsøge og læse dem. Forskellen er blot at den, der opretter annoncen ikke behøver at benytte samme platform/service som den, der søger annoncer. For at gøre det muligt skal der tillige laves nogle ekstra komponenter, som sikrer at modtagerens tjeneste kan finde og forstå alle de oprettede annoncer. Der lægges op til at komponenterne frigives som open source.

Ved at udnytte denne funktionalitet kan vi skabe innovative ny økosystemer, hvor ikke blot Region Sjællands virksomheder, men også umiddelbart andre virksomheder i Danmark, Norge og Finland kan finde hinanden og udveksle ydelser helt uden behov for at begge parter er registreret på samme platform. Platformen er på sigt hele internettet - efterhånden som andre lande følger trop.

I et så heterogent miljø som SME'erne i Region Sjælland udgør, er der udover omkostningsbesparelsen store fordele ved at parterne i en handel ikke behøver at benytte den samme platform. Mange af virksomhederne vil i forvejen have systemer til bogholderi, booking, e-handel m.m., hvor de skal indlægge deres ydelser. Brug af en specifik deleøkonomisk platform vil derfor medføre at de skal indtaste og behandle de samme data i flere systemer, med det besvær og den mulighed for fejl - også skatteindberetningsmæssigt - det giver.

Forslaget lægger derfor op til muligheden for integration med brugernes eksisterende systemer som et alternativ til brug af open source modulerne. Det vil også være let for diverse tredjeparter med eksisterende køb/salg applikationer at indlægge data fra løsningen, hvis de mener at kunne tilbyde mere attraktive løsninger, f.eks. med fokus på udvalgte brancher eller brugs-situationer.

Blandt de afgørende elementer for at skabe interoperabilitet mellem forskellige versioner af løsningen er brugen af åbne virksomhedsdata samt eksisterende internationalt understøttede schema'er og taxonomier. Det er især en fordel med detaljerede taxonomier p.g.a. det forventet ekstremt fragmenterede udbud af deleøkonomiske ydelser fra SME'erne i Region Sjælland.

Samlet set skaber forslaget dels værdi for de primære markedsaktører, idet den driftede open source udgave vil være helt gratis at benytte, for de der ikke benytter andre systemer eller ikke ønsker integration med disse. Vi mener at det er et must for at skabe substantiel udbredelse, at løsningen enten er helt gratis eller helt transparent at håndtere for brugerne. I tilgift til dette primære potentiale vil den fri tilgængelighed af (big) data om ydelser og behov give muligheder for at andre aktører kan skabe attraktive 3.partstjenester.

Implementeringen vil derfor markedsmæssigt involvere en lang række parter, som arbejder med support af SME'er eller med ny teknologier som AI, der vil kunne benyttes til at inspirere virksomhederne til at benchmarke sig mod partnere og konkurrenter inden for samme eller lignende brancher."

Comments