Skip to main content

Deling af ressourcer mellem store virksomheder og SMVer

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
March 4, 2017

"Værdiskabelse og potentiale:
En analyse lavet af DI i september 2016 viser at der er et stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder, ved at de deler deres ledige maskiner og bygninger. Undersøgelsen viste at knapt 30% af DI’s medlemmer har overskudskapacitet af maskiner og bygninger, og at 26% af denne kapacitet allerede deles med andre virksomheder i dag. Men potentialet er ikke fuldt udnyttet. Og det er størst inden for maskiner, ifølge analysen.

Ved at dele, sparer virksomheder penge så de ikke selv skal investere i kapitalapparat. Derfor er en mulig delemodel, at store virksomheder udlejer deres ressourcer til SMV’er. Det kan være fx anlæg, maskiner, testfaciliteter, lastbiler/biler, bygninger, lagerplads, lærlinge, ekspertkompetencer blandt medarbejdere.

Særlig små virksomheder og start-ups/iværksættere vil kunne have gavn af at have adgang til den type ressourcer uden selv at skulle investere i dem.

Fordelen er sværere at se for de store virksomheder. De har allerede investeret i ressourcerne, og de ser måske indtægten af at leje disse ressourcer ud som en for lille fortjeneste. Derudover blev det påpeget i DI’s undersøgelse at mange virksomheder ser barrierer i forbindelse med juridiske udfordringer, geografisk placering, og variation i overskudskapacitet.

Eksempel fra DI’s undersøgelse: Thermo Fisher Scientific i Roskilde. Virksomheden fremstiller engangsplastprodukter, der bliver brugt i sundhedsindustrien, og som derfor skal være 100 procent sterile. For at sikre dette, bruger virksomheden et gamma-bestrålingsanlæg, der bestråler plastprodukterne. Thermo Fisher Scientific begyndte for godt et års tiden siden at dele anlægget med andre virksomheder.

Ideforslag:
For at kunne blive bedre til at dele deres ressourcer, efterspurgte virksomhederne i DI’s analyse teknologiske platforme, ideer og viden om udnyttelse af overskudskapacitet.

I Region Sjælland er der fokus på 4 brancher:
1. Fødevareerhverv
2. Bygge og anlægsbranchen (erhvervsspecialisering for regionen)
3. Logistik og transportbranchen
4. Bioøkonomi

DI’s analyse viste at de fleste virksomheder i fødevareindustrien ikke vil have at andre bruger deres kapitalapparat, så potentialerne skal findes inden for bygge og anlægsbranchen, logistik og transportbranchen, og bioøkonomi.

Ideforslaget er at oprette en digital platform med oplysninger om fx:

• Hvilke maskiner, anlæg, testfaciliteter, lastbiler/biler, bygninger, lagerplads. Inden for hvert område skal der beskrives brugsområder, også på tværs af brancher/industrier
• Inden for hver af disser områder skal der beskrives hvilke kompetencer der kræves for at bruge ressourcerne, om kompetencerne udlejes sammen med ressourcerne, om udlejer selv må bruge egne kompetencer, om det er muligt at leje kompetencerne eksternt.
• Menneskelige ressourcer som fx lærlinge, ekspertkompetencer som kan lejes
• Tidspunkter hvornår ressourcerne er ledige, hvor længe de er ledige, hvor længe er anbefalet længde tid når ressourcen skal bruges osv.
• Geografi for de forskellige ressourcer – kan maskinerne flyttes, er der adgang til transport fx via leje.
• Skabeloner til juridiske dokumenter om fx ansvar for brug af maskiner, forsikring, skat, regulering

Information fra alle typer og størrelser af virksomheder kan være en del af platformen, også forskerparker og universiteter der har specialiserede ressourcer som fx robotter eller testfaciliteter vil give mening at inkludere.

Platformen skal være brugervenlig og let at bruge. Det skal være let at importere data/info om kapacitet, tidsrum, kompetencer osv via fx excel ark.

Implementering:
En gruppe pilotvirksomheder som allerede arbejder med deleøkonomi udvælges til at tage del i udviklingen og i at afprøve betaversion af platform.

I Region Sjælland vil det give mening at starte med bygge og anlægsbranchen og afprøve en model der minder om Yard Club (https://www.yardclub.com) i USA som er en platform hvor virksomheder i bygge og anlægsbranchen kan leje deres maskiner ud til hinanden.

Projektet kan endvidere inkludere adgang til andre ressourcer som lærlinge og specialiserede medarbejdere.

En gruppe programmører skal selvfølgelig udvælges til at lave selve platformen. Derudover bliver det nødvendig at samarbejde med konsulenter som har viden inden for det juridiske område (lejekontrakter mm), fagpersoner som kan beskrive hvordan maskiner mm skal bruges og brugsområder, og transportvirksomheder som kan flytte maskiner mellem virksomheder."

Comments