Skip to main content

Deling af investeringer mellem SMVer

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
March 24, 2017

"Værdiskabelse og innovation:
En analyse lavet af DI i september 2016 viser at der er et stort potentiale for deleøkonomi mellem virksomheder, ved at de deler deres ledige maskiner og bygninger. Undersøgelsen viste at knapt 30% af DI’s medlemmer har overskudskapacitet af maskiner og bygninger, og at 26% af denne kapacitet allerede deles med andre virksomheder i dag. Men potentialet er ikke fuldt udnyttet. Og det er størst inden for maskiner, ifølge analysen.

Derfor er en mulig delemodel, at SMV’er går sammen om at investere og dele brugen af ressourcerne. Det kan være investeringer i fx anlæg, maskiner, testfaciliteter, lastbiler/biler, bygninger, lagerplads. Faktisk kan det også gælde når virksomheden skal ansætte lærlinge eller ekspertkompetencer i form af fx freelancere (dem bliver der flere og flere af). Så vidt jeg ved, findes der ikke sådan en platform i Danmark.

Ved at gå sammen om at investere, vil det være muligt for flere virksomheder at købe kapitalapparat de ellers ikke vil have råd til, og derved øge deres muligheder for at udvikle nye produkter eller services. Det vil også gavne iværksættere som ellers har svært ved at få adgang til dyre eller specialiserede maskiner o.l. (Deres investering kan fx være en mindre del af hvad de mere etablerede virksomheder bidrager med).

Ideforslag:
Ideforslaget er at oprette en digital platform der minder om en slags crowdfunding platform, hvor virksomheder der skal investere i kapitalapparat (eller human kapital) kan søge efter virksomheder som har det samme behov. Hvis der er tale om at købe ind ydelser som fx konsulenter eller lærlinge, skal der være enighed om tidsrummet kontrakten skal gælde.

Udover en digital platform vil det blive nødvendigt at tilknytte adgang til rådgivning om kontrakter når investeringer skal deles, ejerforhold, brug af ressourcerne osv.

Endvidere kan det være en god ide at oprette en platform for virksomhederne hvor de kan have adgang til at booke tid på maskinen (eller andet kapitalapparat) så selve delingen også kan fungere optimalt.

Implementering:
En gruppe SMV’er udvælges til at tage del i udviklingen af platformen og tilhørende services. Ideelt set, vil det være godt at følge pilotprojektet fx ½ - 1 år efter gruppen har købt maskinen (eller andet kapitalapparat) for at evaluere hvordan delingen er foregået.

En gruppe programmører skal selvfølgelig udvælges til at lave selve platformen. Derudover bliver det nødvendig at samarbejde med konsulenter som har viden inden for det juridiske område relateret til investeringer og ejerskab.

Private aktører deltager fra start i projektet og udviklingen af forretningsideen og platformen. Når projektperioden er endt, overtage de private aktører platformen og kører den videre som en virksomhed."

Comments