Skip to main content

Herslev klyngen - fra rest til højværdi

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
April 18, 2017

"Herslev Klyngen vil styrke innovation og økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed i klyngens fødevarevirksomheder ved at optimere udnyttelsen af ressourcer, faciliteter og kompetencer i klyngen.

Restprodukter fra en produktion kan forædles til nye højværdifødevarer, produktionsapparatet kan udnyttes optimalt mellem medlemmerne og viden og erfaringer kan komme i spil på tværs af virksomhederne og åbne helt nye muligheder.
Herslev Klyngen består indtil videre af tre virksomheder, men flere viser interesse for at være med. Pt står tre virksomheder klar til at blive en del af klyngen. Herslev Grønvirke laver øl-eddike af restøl fra Herslev Bryghus. Kvæget på Østagergård spiser mask fra ølproduktionen som tilskudsfoder. Således bliver restprodukter udgangspunktet for nye produkter og kvaliteter. Denne form for lokale symbiose er kun lige begyndt.
Herslev Klyngen vil udvikle og teste nye forretningsmodeller og skabe en tilpas agil organisation med partnerne i klyngen. Udgangspunktet er klyngen og virksomhederne heri, men forventningen er at erfaringer og resultater vil kunne deles - også i andre brancher og i hele landet.

Innovation og nyhedsværdi
Tesen er at 100 levedygtige én-mandsvirksomheder er mindst lige så samfundsnyttige som én 100-mandsvirksomhed i et landdistrikt som Lejre Kommune. Men skal de være det, skal der udvikles forretningsmodeller for deling af ressourcer og kompetencer på nye måder. Alle skal ikke eje lastbiler og produktionsapparat - og kompetencer og erfaringer kan deles på nye måder. Klyngen åbner endvidere op for nye former for samarbejde. Udover fødevarevirksomhederne er der allerede samarbejde på vej med en event-mager og flere køkkenchefer. Sådanne tværgående samarbejder kan åbne op for helt ny muligheder - adgang til nye markeder og nye ressourcer.

Værdiskabelse
Herslev klyngen kan give værdi på flere planer. 1.For den enkelte virksomhed giver klyngen for hurtigere vækst og konsolidering, idet finansieringsbehov reduceres og der er nemmere adgang til diverse ressourcer. 2. Samlet styrker klyngen fødevareerhvervet i Lejre Kommune med forventning om flere arbejdspladser beliggende spredt ud i kommunens 49 landsbyer 3. og på den måde kan klyngen bidrage til bosætningen - at det bliver mere attraktivt at bo i en landkommune som Lejre.

Implementering
Klyngen har taget de første skridt og virksomhederne har indledt de første samarbejder. Der er en oplevelse af at idéen giver mening og kan implementeres og udvikle sig i takt med omverdenens interesse og ressourcer i klyngen til professionalisering. Målet er at det skal være nemmere og bedre at dele - end at eje alting selv."

Comments