Skip to main content

Deling af overskudskapacitet på maskiner

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
April 17, 2017

"Arbejdstitel:
Shareb2b

Potentialet:
Ifølge DI har ca. 40 % af de maskiner der står hos deres medlemmer potentiale til at blive udnyttet bedre.

Udfordringer:
DI fremhæver, at det er maskinindstrien, metalindustrien og kategorien anden industri der har det største potentiale for bedre udnyttelse. Ifølge DI vil deres medlemmer gerne dele denne overskudskapacitet, men overordnet er der seks ting som holder dem tilbage:

1. Mangel på viden om deling af overskudskapacitet.
2. Manglende overblik ift. at matche udbud og efterspørgsel af kapacitet.
3. Mangel på klare juridiske retningslinjer.
4. Variation i overskudskapacitet.
5. Geografiske afstande.
6. Manglende fleksibilitet i omstilling af kapitalapparat (maskiner).

Idéen:
Shareb2b vil adressere en række af disse udfordringer med en online markedplads. Her kan virksomheder med overskudskapacitet på deres maskiner let lave opslag med det de kan tilbyde og derved matche udbud og efterspørgsel. Med maskiner tænkes der primært på de maskiner som indgår i virksomhedernes produktionsapparat, men som ikke altid udnyttes til fulde. Shareb2b kan sikre, at eksisterende maskiner udnyttes bedre, at virksomheder med mangel på kapacitet kan slippe for at binde unødig kapital i et produktionsapparat og at der gennem deling kan udveksles vigtige erfaringer mellem virksomheder.

Innovationhøjde:
Der eksisterer en hav af deleøkonomiske C2C-platfome (P2P), men det er yderst begænset hvad der findes af deleøkonomiske B2B-platforme og ingen med samme value propositions som Shareb2b.

Detaljer:
Shareb2b skal bygges som en responsiv web app og vil derved fungere på både desktop, tablet og mobil. En web app har i dette tilfælde to klare fordele sammenholdt med en native app:

1. En web app er langt billigere at bygge og vedligeholde.

2. En web app giver Google og andre søgemaskiner mulighed for at crawle og indeksere indholdet på de opslag (undersider) som vil blive oprettet af brugerne. Det kræver selvfølgelig at disse undersider får en del kærlighed ift. SEO og at man i øvrigt afsætter ressourcer til at opbygge en god URL rating. Men det er absolut en overkommelig opgave og vil medføre en god portion yderst relevant trafik fra diverse søgemaskiner (såsom Google) når demand-siden søger efter de maskiner de skal bruge udenfor web appen.

Det er min erfaring at virksomheder ikke er meget for at dele deres maskiner med andre uden at have en sikkerhed for at maskinerne bliver behandlet ordentligt. Markedspladsen skal derfor have sit primære fokus på maskiner hvor udbyder kan stille en operatør til rådighed når den deles. Det sikrer, at arbejdet bliver udført professionelt, at man slipper for at bruge tid på at oplære nye operatører og at der i mindre grad er behov for at tegne ekstra forsikringer ved deling.

Priserne fastsættes af virksomhederne selv, men det skal ikke være krav at de oplyser dem på markedspladsen. Der er min erfaring, at det kan være svært for virksomheder at fastsætte priser, da de kan variere meget i forhold til opgavens kompleksitet, materialevalg, opgavens størrelse og hvorvidt det er en hasteopgave som i tillæg kan inkludere overarbejdstimer.
Hvis en virksomhed er i stand til at opgive en pris på forhånd vil der selvfølgelig være mulighed for det. Det skal også være muligt at opgive et opstartsgebyr og tilføje en uddybende kommentar som knytter sig specifikt til prisen.

I forhold til at få udbydere på platformen, vil det være oplagt at række ud til dem gennem samarbejdsaftaler med de brancheforeninger som organiserer dem. Branceforeningerne vil have interesse i at deres medlemmer får en bedre bundlinje gennem optimeret udnyttelse af deres kapacitet, og så kan de i øvrigt selv være med inde over processen ift. at finpudse markedspladsens kernefunktioner og medvirke til at sikre, at al lovgivning overholdes.

C2C-markedspladser insisterer ofte på at håndtere transaktionerne mellem supply og demand (mod en %-sats i transaktionsgebyr) og det kan lade sig gøre da transaktionerne er relativt små og nemme at skemalægge. For en B2B markedsplads som Shareb2b vil det forholder sig anderledes. Det skyldes dels at der er flere variable i spil ift. prissætning af det der udbydes, men også at transaktionerne ofte er så store at det ikke kan betale sig for virkssomhederne at betale en %-sats i transaktionsgebyr til både en payment gateway (som eksempelvis Stripe) og Shareb2b. Shareb2b vil derfor i første omgang overlade håndteringen af transkationer til virksomhederne selv.

B2B adskiller sig også fra C2C ved at man foretrækker at ringe til hinanden frem for at skrive. Shareb2b vil derfor ikke insisterer på at kommunikation mellem udbyder og efterspørger skal gå gennem platformen, men i stedet fokusere på at telefonnummeret til udbyder fremgår tydeligt. Det kan også variere hvor meget overkapacitet der er på maksinerne, og her kan det ofte være lettere at tale sig frem til en løsning over telefonen.

Det vil til gengæld være et krav på markedspladsen at man skal tilføje minimum ét billede at den maskine man vil dele, da det skaber en markant forbedret brugeroplevelse for dem der søger på platformen.

Shareb2b vil stille kontraktskabeloner og forsikringsvejledinger til rådighed, så brugerne af platformen let kan downloade dem efter behov.

Hvis Shareb2b skal være selvfinansierende vil det være mest oplagt at gøre det gennem en abonnementsmodel hvor udbyder betaler for at have opslag liggende eller ved at sælge klassiske bannerannoncer. Ift. abonnementsmodellen, så skal man gøre det let for udbudssiden at komme i gang. Det vil derfor være oplagt at den første maskine man opretter er gratis. En markedsplads bliver kun en succes hvis der opstår netværkseffekter (Metcalfe's law), hvilket også taler for at det skal være let at komme i gang. Herefter kan man kræve en årlig betaling fra virksomhederne hvis de vil lave opslag med mere end én maskine.

Hvis det viser sig at virksomhederne har behov for at tegne ekstra forsikringer ved deling, kan man også gå efter en affiliatemodel med et eller flere forsikringsselskaber."

Comments