Skip to main content

ShareB2B

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
April 16, 2017

"Visionen med ShareB2B er at skabe en portal, der agerer markedsplads for virksomheder med deleøkonomiske intentioner. Ved en sådan platform der skaber overblik over overskudskapacitet der enten udbydes eller efterspørges, vil virksomheder kunne eliminere store omkostninger forbundet med selv at investere i dyre aktiver, som eventuelt kun skal anvendes for en afgrænset periode. ShareB2B kan ses som en fusion af Den Blå Avis’ design for annoncer og Airbnb’s grundlæggende forretningsmodel.

Idéen om dette udspringer af en rapport, som er udformet af Dansk Industri (DI) - se vedhæftning. Heri klarlægges det enorme uudnyttet potentiale der ligger i de deleøkonomiske kræfter. Såfremt at de ca. 750 adspurgte virksomheder udnytter denne potentielle overskudskapacitet, vil Danmarks BNP potentielt øges med kr. 1.7 milliarder.

Der eksisterer på forhånd deleøkonomiske platforme for specifikke ydelser såsom deling af kontor- eller lagerplads, men ingen tilbyder det samlede overblik. Netop dette angiver de deltagende virksomheder i undersøgelsen til at være én af de mest markante udfordringer forbundet med deleøkonomiske aktiviteter. Ved at have en platform hvor virksomhederne opretter en profil, hvori de beskriver deres virksomheds ydelse, samt hvorvidt de har eller søger overskudskapacitet, skabes dette overblik.

Visionen for ShareB2B er, at den vil skulle indeholde alle industrier og brancher. Det vil dog være hensigtsmæssigt, for at øge kvaliteten af ydelsen samt at øge brugerbasen, at starte med enkelte brancher såsom værktøj, og/eller maskiner inden for specifikke brancher.
I platformen vil der være en indbygget søgemaskine og filtreringsværktøj, hvilket muliggør at søgende virksomheder kan matche med virksomheder der ligger inde med overskudskapacitet indenfor det ønskede område. Finder virksomheden et match via platformen, starter processen for transaktionen hvor behovet og mængden specificeres, efterfulgt af betalingsdelen som finder sted på ShareB2B. Forud for dette vil virksomheden få mulighed for at tilkøbe et kontraktuelt rammeværk for at gøre processen så nem som muligt - dette uddybes under værdiskabelse. Tjenesten på ShareB2B er gratis for den søgende virksomhed. Den udlejende virksomhed bestemmer prisen for at “leje” deres tjeneste, hvor ShareB2B beholder en mindre procentdel for at facilitere betalingen og de kontraktuelle behov.

ShareB2B er den første platform i Danmark der vil facilitere overblik over overskudskapacitet i den danske industri, skabe relation mellem virksomheder der har overskudskapacitet i sine ydelser og dem der mangler. Ydermere, er ShareB2B den første platform der vil facilitere betalingsprocessen, samt udbyde standardkontrakter der vil facilitere en ellers eksisterende juridisk barriere.

Værdiskabelse

Da de små og ofte de mellemstore virksomheder er på efterspøgelsessiden, vil ShareB2B være et gratis initiativ, hvorfor dette vil føre til positive økonomiske resultater. Er de derimod på den udbydende side, tager ShareB2B blot en procentdel for at facilitere en ekstra-udnyttelse af ellers uudnyttede ydelser, hvilket vil vise positive resultater på bundlinjen.

ShareB2B vil skabe værdi for virksomheder i alle størrelser, eftersom de både vil kunne, ‘låne sig ind’ på dyre produktionsfaciliteter eller andre maskiner, eller få ekstra indtægt ved at “udleje” ydelser der ellers ikke vil være i brug på givne tidspunkter. Ud over den monetære værdiskabelse, vil ShareB2B være yderst gavnligt for både miljø og samfund - idet mindre virksomheder vil undgå at skulle købe stort og dyrt udstyr/maskineri, vil der være begrænset udslip af både CO2 og potentielt set skabe mere arbejde i samfundet.

En allerede eksisterende case er Thermo Fisher Scientific i Roskilde, der er frontløbere inden for deleøkonomien i forretningsverden. Idet de er de eneste i landet med et gammabestrålingsapparat, har administrerende direktør, Torben R. Strand, haft success med, at udleje overskudskapacitet til mindre virksomheder, der ellers vil skulle til store udenlandske udbydere af denne ydelse, der potentielt set vil skade de mindre aktøres forretning.
Torben R. Strand gav ved et nyligt afholdt møde med ShareB2B udtryk for, at såfremt ShareB2B havde eksisteret da de påbegyndte dette initiativ, ville dett have lettet deres søgningsprocess. Dette vil give Thermo Fisher Scientific mere tid til, at fokusere på deres kernekompetence, samtidig med en optimal udnyttelse af deres bestrålingsapparat.

Implementering

Eftersom der er et klart identificeret og dokumenteret behov fra virksomhedernes side af, har ShareB2B et stærkt fundament at bygge på. Den største udfordring hermed vil være, at programmere selve platformen, som den rejste kapital skal gå til. Sideløbende med dette skal budskabet om ShareB2B ligeledes udbredes i en tilsvarende fart for at gøre platformen attraktiv, da værdien vokser eksponentielt med antallet af tilmeldte virksomheder.

Founding-teamet bag har erfaring med at kontakte virksomheder om dette, og har fundet ud af hvor meget de efterspørger konkrete tiltag. Forretningsidéen modtages positivt i adskillige industrier, men for at løfte ShareB2B fra teori, og at virksomheder har medgivet deres støtte, viser vigtigheden sig af at have et reelt funktionelt produkt, så det bliver nemmere at forholde sig hertil og se potentialet i platformen.

For at få success med en implementering af ShareB2B, vil det være nødvendigt at etablere en brugerbase der har brug for ydelser på platformen, således virksomheder har incitament for at finde overskudskapacitet i deres ydelser, som de så kan gøre synlige på platformen.

For at virksomheder kan gøre deleøkonomi til en del at deres forretningsmodel, skal de mest essentielle udfordringer være elimineret, således virksomhederne blot skal fokusere på udvælge hvem de vil dele til, indsamle den ekstra profit der vil komme, uden at kompromittere sin eksisterende kerneforretning. Det er ShareB2B’s ypperste opgave at facilitere dette.

Når denne platform er udviklet, vil det primært være benarbejde fra team ShareB2B’s side, hvilket består i word-of-mouth, manuel kontakt til virksomheder, samt deltagelse i diverse messer og aktiviteter. Implementeringen af dette vil derfor være et spørgsmål om at udvikle en platform (baseret på andres erfaring vil en fuldtids udvikler kunne klare det på fire til seks måneder). Et alternativ vil være at teamet bag ShareB2B, sideløbende med udvikling af platformen, vil fortsætte med, at opsøge virksomheder, og lave manuelle matches og relationer. Dette vil kræve, at de kontraktmæssige forhold er på plads, så vi kan levere den ydelse platformen vil gøre, så snart den er færdigudviklet. Skabelsen af sådanne manuelle relationer vil også gå nemmere med den brandværdi og det netværk “Region Sjælland Deler” vil bidrage med, således at projektet kan løbe af stablen så hurtigt som muligt."

Comments