Skip to main content

Den virtuelle Industrivej - Smv mini netværk børs - max udbytte

This idea is a part of Region Sjælland Deler

Moderator
April 17, 2017

"Den virtuelle Industrivej og den konkrete Industrivej.
SMVere's daglige liv kan være isolerende for ejere og ledere. Man taler måske mere med naboen hjemme på privatvejen end ens egne konkurrenter/kollegaer på Industrivej. Man taler endda måske med andre på privatvejen man har tillid til om udfordringer i ens virksomhed der ligger på Industrivej. Dette paradoks mht hvor og hvordan man kommer ud af siloen og ud i mere ukendte sammenhænge og væk fra comfort zonen kunne skabe mange nye samarbejdsmuligheder og ny viden og innovation i virksomheder. Væsentligt er det at sikre en troværdig og tillidsfuld rejse mod det nye åbne landskab med ubekendte parametre og ukendte aktører. Nye fællesskaber opstår ved at tale sammen og arbejde sammen – i tillid og fortrolighed.

Demonstrationsprojekt:
I et meget konkret klassisk industrikvarter på Vestsjælland (fx Regstrup ved Holbæk) bestående af forskelligartede SMV’ere etableres 2 sideløbende parallelle spor (Industrivej) - Den virtuelle Industrivej og den konkrete Industrivej. Den konkrete Industrivej foregår fysisk på Industrivej og er en slags ”kollegiets Tour De Chambre” hvor man kommer på besøg hos hinandens virksomheder – fyraftensmøder med rundvisning og ejer/leder + virksomheds cv præsenteres for deltagere. Her opstår nysgerrighed og dialog og sparring når ligesindede mennesker mødes i et frirum. Erhvervsfremmeaktør faciliterer møder og samler op og stiller næste mødes deleøkonomisk udfordring/mulighed (som også slåes op på virtuel platform). Møder er hver 14. dag og max 1 t. Denne time bruges på ½ t til præsentation af virksomhed og spørgsmål og ½ t til at fokusere på deleøkonomiske muligheder for deltagere. Fokus kunne være samarbejde mod ny marked eller kunde hvor en eller flere gik sammen og dannede ny kapacitet (ny virksomhed) eller udnyttede eksisterende kapacitet mere kommercielt. Et eks kunne være en produktionsvirksomhed der har en deltidsmedarbejder der taler flere relevante sprog fx russisk og tysk og medarbejder vil gerne på fuld tid. Virksomheden har pt ikke nok arbejde til en fuldtidsstilling og vil gerne fastholde medarbejder. Man kunne være flere virksomheder der gik sammen om medarbejder ift export. Denne mulighed kan næsten kun opstå fordi muligheden har budt sig under samtale på et møde – i tillid. Et ex kunne være producent der skal have plastelementer ind i traditionel smedevirksomhed (kundeefterspørgsel). Måske kender en af deltagerne en god plastvirksomhed ½ km væk og der indledes et innovativt produktudviklingssamarbejde mellem to ukendte parter på 3. mands kontakt. Eller der er en plastvirksomhed også på Industrivej. Der vil være mange eksempler på deleøkonomiske muligheder vil opstå som dialog i nærmiljø opstår. Og dialog kommer bedst når man kender hinanden bare lidt. Efter præsentationsrunde er gennemført for ca 10-20 smv’ere fortsætter 14 dages møder med ½ t til relationsopbygning og ½ t til deleøkonomiske muligheder for deltagere. Møder følges af facilitator over fx 1½-2-årig periode for at dokumentere process og læring og ikke mindst konkrete resultater – Nye samarbejdsformer, nye produkter, nye virksomheder, nye muligheder, nye kunder, nye markeder. nye mini klynger, nye køb sammen, osv
En digital virtuel Industrivej som minibørs baseret på temaer udvikles samtidig med. Stratificering af deltagere er ud fra geografisk placering og branche – men også hvad der søges og eller tilbydes af deltagere. Denne digitale platform er dialogværktøj for smv'ere så de kunne finde både nye kunder og nye samarbejdsformer og dermed også nye kunder/produkter/markeder på en intelligent digital platform. Det kunne også være over/underkapacitet eller afsøge nye forretningsområder sammen eller konkrete samarbejder eller indkøb el l. Ved at forøge lokalsamarbejde har man større flexibilitet og muligheder sammen da man deler viden og bliver local labs i nærmiljø. Der er et stort, uudnyttet potentiale i mange små og mellemstore virksomheder der kan aktiveres og kapitaliseres. Virksomhederne har nemlig et behov for vedvarende innovation for at sikre konkurrenceevnen, men er samtidigt udfordret af, ikke at have så store ressourcer til forretnings- og produktudvikling når daglig drift først skal tilgodeses. Og nogle gange er den ”nye Mærsk” opstået af simpel tale over hækken på Industrivej. Implementering vil kræve en projektleder til at facilitere at smv'ere begynder systematisk at tale og arbejde sammen i nærmiljøet og bruger den virtuelle platform som systematisk innovationsværktøj . Smv'ere kunne dele projektleder og platform på sigt fx på abbonementsordning.
Der skal udvikles en struktur for et bæredygtig selvkørende netværk på sigt. Det forventes, at projektet er med til at facilitere et fremtidigt samarbejde og vidensdeling mellem virksomheder og brancher i nærmiljøer.
Tillid og fortrolighed er væsentlig parametre og fællesskab kan tage mange former – som max 1 times møder til større udviklingsprojekter sammen på Industrivej. Det væsentligeste er dog at man starter med at tale sammen med hinanden på Industrivej – ligesom man gør med naboer på privatvejen .

Innovativt nyhedsværdi: Fokus på fysisk nærhed og sociale sammenhænge og virtuel rum i parallelforløb på Industrivej. Fokus på systematisk accellereret markedsmodningsmål med dokumenterede resultater og dialog med investorer som mulighed (venturefond).

Succesmål/Effekt
En forretningsmodel for bæredygtig evolutionær deleøkonomiske netværk i både nærfysiske og virtuelle rum. Systematisk brug af nærmiljø og digitale værktøjer og platform. Intensiv accellereret forløb med korte målrettede møde med 50/50 vægtning af personlige relationer og status og deleøkonomiske fokusområde (nye samarbejder, produktioner el.l.). Mål om at afdække et mindre industriområdes miniklynge potentiale og dokumentere udviklingsprocess og resultater. Der må kunne skabes ca tre-fem nye kommercielle deleøkonomiske samarbejder eller produkter til markeder så der skabes vækst, beskæftigelse og export i nærmiljø (½ t møde hver 14. dag er 100 % dedikeret til dette accelereret markedsmodningsmål af deleøkonomiske værdier og metoder og kultur)

Deltagere
Kommune (Holbæk), Industrikvarter/SMV’ere (Virkelyst, Regstrup), Erhvervsfremmeaktør (Privat/Offentlig), Industriel Fond (Fx Industriens Fond), Region (Region Sjælland), IT-virksomhed (Privat), Venture Fond (Fx Keystones, Capnova),
Staalringen (Observatør)

Tid og Content:
Max 1½-2 årigt projekt hvor demonstrationsprojekt og forretningsmodel testes og tilpasses herunder også læring om relevant lovgivning der følges ift deleøkonomiske forretningskoncepter.

SMVere's daglige liv kan være isoleret for ejere. Man taler måske mere med naboen hjemme på vejen end ens egne konkurrenter/kollegaer på Industrivej. Mange samarbejdsmuligheder og viden går tabt. En digital virtuel minibørs baseret på fx geo placering eller branche + geo kunne være platform og dialogværktøj for smv'ere så de kunne finde både nye kunder og nye samarbejdsformer og dermed også nye kunder. Det kunne også være over/underkapacitet eller afsøge nye forretningsområder sammen eller konkrete samarbejder eller indkøb el l. Ved at forøg lokalsamarbejde har man større flexibilitet og muligheder sammen. Man deler viden og muligheder. Implementering vil kræve en digital platform og en projektleder til at facilitere at smv'ere begynder systematisk at tale og arbejde sammen i nærmiljøet. Smv'ere kunne dele projektleder på sigt. Tillid og fortrolighed er væsentlig parametre og fællesskab kan tage mange former."

Comments