Skip to main content

Autofartbøde-chip

This idea is a part of The Future of Nordic Manufacturing

Moderator
July 17, 2017

"En `simpel´ detalje som en chipnøgle i alle nye biler og evt. et påbud om, at alle der ikke har så ny en nøgle skal have det installeret på anden vis i bilen, indtil alle ældre modeller er udskiftet (fra første komma; forslag).
Dét denne chipnøgle skal gøre er, at skrive bøden for politiet, ved at måle direkte på motoren/speederen hvor hurtigt vedkommende kører.
Næste skridt kan være, at koble personens nemkonto op sammen med chippen og på den måde bliver bøden betalt med det samme.
Selve det juridiske med hvordan selve udregningen af hvor meget vedkommende skal have i bøde og om der skal/kan ske lempelser, det må være op til politikerne.

Ulemper:
- Her og nu er der mange der vil få tårnhøje bøder - men det vil virke på sigt!
- Der vil være et behov for en slags ""hotline"" hvor borgere kan ringe ind og klage sin nød/få en ordenlig forklaring.
- Det er svært at give bøden til vedkommende hvis det ikke er ejeren af bilen der fører bilen og dermed er årsag til bødeudskrivningen.

Fordele (på sigt):
- Istedet for at politiet skal bruge sine ressourcer på at have ansatte ude og skrive bøder ud, så kan de bruge den ekstra tid på at være mere synlige på anden vis og fange kriminelle og have mere tid til det administrative.
-Desuden kan det have den betydning, at man ikke længere er underbemandet pga. større begivenheder (festlige såvel som terror handlinger, etc.) der tager så meget af de ansattes tid, at de efterfølgende skal holde fri i flere måneder.
- Hvis næste ""fase"" med at betalingen falder med det samme indføres, så skal der ikke bruges tid på at sende rykkere ud eller sende politiet ud efter vedkommende, hvis sagen kommer for retten.

Umiddelbare tanker i forhold til implementeringen:
- Både i høring i folketinget og ud i medierne.
- Annoncerig omkring tiltaget når det er vedtaget og man er gået i gang med at udvikle produktet.
- Evt. inddrage uddannelsesinstitutioner som fx IKT studerende, politifolk og brugere/borgere. Vigtig detalje at huske både bruger- og borgerinddragelse i sådan et produkt!
- Se mod andre lande om de har et produkt i samme stil og hvad er deres erfaringer?"

Comments