Skip to main content

Ide til hjælp til første ansatte

This idea is a part of Startup Recruitment Challenge

hannover_dk
hannover_dk
November 13, 2018

Enten som APP eller - som hjemmeside.

Med mulighed for at udfylde følgende

VIrksomhedsform - personlig/selskab

Antal ansatte inden den første

Dropbox med mulighed for at vælge mellem mange forskellige jobtyper  - ved tryk på et bogstav hoppes til den type man søger - vigtigt at hovedgrupper bare er med

Dropbox - Vælg ansvars område - med ? at klikke på til forklaring omkring f.eks funktionær/ikke funktionær

Dropbox - vælg timer per uge i gennemsnit

Dropbox - vælg fast arbejdstid eller skiftende

Dropbox - vælg forventet fravær i %

-----------------------------------------------------------------

Svar så på (I skriver lønnen er kendt - eller kunne gennemsnit i den branche fremkomme)

Sandsynlig funktionær eller ikke
Krav til forsikring (ex lovpligt arbejdsskade og andre relevante som forslag)

Opsigelsesvarsler - igen ud fra valget funktionær/ikke

Krav om feriepenge 12,5% - med ? at klikke på for yderligere orientering
Løn under sygdom forklaret
ATP (ud fra timer om ugen som valgt) angiv pris

Tillæg til omkostninger i forhold til forventet fravær - med forklaring det ikke er udgift men pris man betaler uden at få noget

Tickbox for arbejdsgiverregistrering

Minde om at der skal 0 indberettes for alle 0 måneder da sporadisk indberetning udgør fra 2019

Minde om pligt til ansættelsesbrev og dettes indhold (evt en række af disse ting som faner man automatisk føres til

Fane med barsel og pligter/støttemulighed ud fra øvre dropboxe udfyldt af jer

Liste over alle lønprogrammer

 

Comments