Skip to main content

Thermal City

This idea is a part of UrbanTech Challenge

Drone Systems
November 14, 2018

Vores ansøgning er målrettet Åben Byen,

Drone Systems termografere fjernvarmeledninger i byerne. Data indsamlet af droner kan anvendes til kortlægning af det energitab som der kan være i bygningerne. Derved kan det nu kortlægges hvor der er områder, bygninger som er energitunge og som der er basis for at energi optimere.

Kommunerne, energiselskaberne kan således anvende data i målrettet indsats mod energitab i eksisterende private og offentlige bygninger.

Data fra termografiske inspektioner kan sammenkobles med eksisterende offentligt tilgængelige informationer, således at der kan skabes et overblik over områder som er energitunge.

Data kan analyseres og sammenholdes med data som indeholder prisberegninger, og herved kan omkostninger til renoveringsprojekter  beregnes ud fra den indsamlede data. Herved effektiviseret renoveringsplanlægning, drift- og vedligeholdelses planer, generelt energioptimeringer af eksisterende bygninger.

Comments

Submitted by Drone Systems on November 14, 2018

Projekt om udnyttelse af termisk data, eksisterende data, til energioptimering i byerne