Skip to main content

Informationsplatform for boligkøbere

This idea is a part of UrbanTech Challenge

Sense Analytics
November 15, 2018

Boligplatformen samler oplysninger fra plandata, miljøportalen mfl. og viser nuværende karakteristika for boliger; afstand til skole, luftforurening, støjniveau osv. Udover dette, kan brugeren se estimater for fremtiden; hvad er chancen for at få love til at bygge altan? Kan naboen bygge højt og blokere min udsigt? osv. Disse estimater er baseret på tidligere dispensationer som ligge i plandata. 

Boligkøbere kan på denne måde for få et bedre beslutningsgrundlag, når de skal træffe beslutningen omkring køb af fast ejendom. Platformen åbner op for nytænkning når det kommer til boligkøb. I stedet for at basere sin søgning med udgangspunkt i en specifik adresse, så kan man tage stilling til følgende: Hvilke karakteristika skal boligen have og derudfra se områder og boliger, som opfylder dine krav.  

Comments