Skip to main content

Udfordring 7. Etablering af Ø-cykler på Fanø

This idea is a part of Smart & Close — Circular Data Challenge

mette nørby jensen
November 29, 2019

Udfordring 7: Hvordan skaber man en lokalforankret turisme og et tilhørende ansvarligt ressourceforbrug i de danske kommuner?

Ide:

Der indsamles hvert år rigtigt mange cykler fra cykelparkering på både Fanø og Esbjergside. Mange af disse cykler ser ud til at være i forholdsvis god stand. I stedet for, at disse cykler ender som skrot, burde de sættes i stand og kunne i stedet benyttes som ”øcykler”. Disse cykler kunne stilles til rådighed for sommerhusudlejere, som ønsker at certificeres som ”grønne udlejere”.  

Kan vi derved flytte bilkørsel til cykelkørsel?

 

Relevante Data:

Hvor mangle cykler indsamles om året?

I hvor god i stand er cyklerne?

Hvis er cyklerne, og hvorfor ender de i cykelparkeringen?

Hvordan kan istandsættelse af cyklerne finansieres?

Man kan i forvejen leje cykler på Fanø. Kan man øge cykelbefordringen, ved at stille gratis cykler til rådighed?

 

Hvor stor en del af Fanøs CO2 belastning stammer fra bilkøsel?

Hvor stor en del af kørslen stammer fra turisme?

I hvilket omfang kan bilkørsel flyttes til cykelkørsel?

Ved at påmontere kilometertællere på Ø cyklerne, kunne vi dokumentere udviklingen i tilbagelagte cykelkilometre…

 

Venlig hilsen Mette Nørby Jensen

 

Comments

Submitted by mette nørby jensen on November 29, 2019

-