Skip to main content

Digitalisering af ledningstegninger via FME

This idea is a part of Banedanmark - Digitisation of cable drawings

Jacob Toxen-Worm
Jacob Toxen-Worm
December 5, 2019

Grundet variationen af indgående materiale er idéen at anvende en platform som kan gøre brug af forskellige teknologier til udføre jobbet men samtidigt sikre en konsekvent og overskuelig automatiserings-process.
Den største udfordring er dels variationen af datasættet men især kvaliteten af gammelt, scannet data.

Idéen er at anvende FME Desktop og FME Server, dels til at udføre selve tolknings- og- konverterings-jobbet, og dels til at være det gennemgående bindeled i automatiseringsprocessen.
FME platformen kan udover at udføre en stor del af selve tolknings- og konverterings-opgaverne, anvendes til at sortere og normalise de indgående data. Herudover muliggør platformen at ”kalde” løsninger som Microsoft Cognitive Services, anvende ekstern software eller skræddersyede ML/CV scripts hvor de indbyggede værktøjer ikke slår til.

- Hele processen samlet i samme automatiseringsplatform fra start til slut
- Ikke bundet af én bestemt teknologi men gør det muligt at applicere den bedst egnede til formålet 
- Kontinuerligt overblik og kontrol over processen
- Successiv forbedring af processen over tid
- Iterativ testning af systemet gør det let at fejlsøge
- Alle formater understøttes ”out-of-the-box”
- Direkte tilgang til avancerede teknologier som Azure - og Amazon - Cognitive Services

Comments