Skip to main content

En app for alle

This idea is a part of Den digitale bymidte - Næstved anno 2030

KimDahl
November 18, 2020

Den digitale bymidte - Næstved anno 2030

 

Udarbejdet af: Daniel G., Delal Y. K., Deniz Y. Y., Frederik W. H., Kim D., Mik S. K. P. og Nicki G. H.

 

Introduktion og formål:

Vi har sat os for at finde en funktionel løsning på det udbredte problem med døende byers lokalsamfunds og byliv. For at sikre at vores løsning vil kunne forbedre situationen som mange butikker og borgere finder sig i har vi valgt at tage udgangspunkt i vores egne erfaringer som unge mennesker der selv kunne tage brug i løsningen. Vores undersøgelser viser at der findes forskellige digitale platforme der har til hensigt at øge fokus på bylivet, men de er generelt ikke kendte og udbredte og derfor mister de deres effekt. Derfor vil vores løsning ikke kun være med henblik på at ramme vores målgruppes daglige brug af den app vi vil udvikle, men fokus skal også lægge på at markedsføre appen og dens funktionaliteter. I den sammenhæng har vi tænkt at info tavler på uddannelses institutioner, biblioteker, reklameskilte ved stoppesteder m.m kan være oplagt i forbindelse med at skabe opmærksomhed på vores løsning. Men også mund til mund omtale blandt målgruppen, skal give anledning til udbredt kendskab.

 

Målgruppevalg:

Vores målgruppe er primært det yngre segment fra 13-30 år, og som har en smartphone, da fremtidens generationer allerede i stort omfang er digitale. Mange butikker gør allerede brug af SoMe, men da det bliver gjort på Facebook, rammer det ikke den unge gruppe, da facebook ikke bliver brugt så meget af unge længere(kilde 1). Den yngre generation gøre brug af andre platforme, derfor er det også vigtigt, at man ikke kun bruger Facebook. Det vil også ramme den ældre målgruppe i fremtiden, da den ældre generation vil også gøre brug af apps(kilde 2). Man kan også se eksempler fra store butikskæder, som også bruger apps til tilbud, hvor man kan se at det er en bred målgruppe, som vokser med tiden, og de de har flere tusinde downloads.

 

Problemløsning:

Vi brugte SWOT-analysen, som en slags kortlægning af udviklingspotentiale for vores app. Herunder undersøger man styrkerne, svaghederne, truslerne og muligheder til ens app.

Styrker ved en app er at man altid har sin mobil på sig, så appen er altid lige ved hånden, samt ved en app for man nogen push-notifikationer, så brugerne bliver altid meddelt om nye fordele. Det er også rimelig nemt at deploy en app på Android.

En svaghed ved at udvikle vores app kan dog være at det kan være svært at markedsføre de forskellige tilbud fra de diverse butikker. Det kan også være en svaghed at det måske ikke lige er alle, som kommer til at have kendskab til appen og lærer alle dens forskellige funktionaliteter.t

markedsføring, kendskab til appen.

Mulighederne for vores app er at det har en stærk relation til det moderne social medie kunde marked og det er også potentielt nemt at indfører nye samarbejdspartnere. Ved en app er det også nemt at kunne tilføje nye funktionaliteter, så man altid kan expand ens app.

Dog kan der også være nogle trusler til at udvikle en app. Det er for eksempel svært at deploy en app på IOS-enheder og ved at vælge at lave en app, så bliver visse aldersgruppe afskrækket, da det ikke er alle som færdighederne til at bruge en app.

 

Diskussion:

Appens vigtigste funktioner ville være ”tilbud”, ”konkurrencer”, ”events” og ”maps”.

 

Under tilbud ville man kunne finde alle mulige tilbud fra de forskellige butikker ved Næstveds bymidte. Mange mennesker elsker jo tilbud, men det kan være svært at holde styr på alle de forskellige hjemmesider og app, så derfor ville vores app være lidt bedre, da vi vil samle alle informationer et sted.

Funktionen maps kan man bruge til at finde vej til en speciel butik eller det specielle tilbud, man gerne vil bruge. På denne måde vil man ikke kunne farer vild.

Under konkurrencer kan man holde øje med de specielle konkurrencer, som de forskellige butikker afholder og vinde nogen specielle præmier.

Under events vil man blive oplyst omkring fester, koncerter, citynights og andre begivenheder. På denne måde vil man kunne opleve Næstveds bymidte på en mere interessant og hyggelig måde, og måske endda også møde nye mennesker.

 

Hvorfor appen er vigtig/brugbart:

Årsagen til at appen er vigtig. er at butiksejerne ofte har en tendens til ikke at centralisere informationen i et fælles sted. For en brugers/kundes perspektiv, så bliver det ret uoverskueligt eller tidskrævende for at kunne finde ud af hvilke butikker har diverse ting kørende for dem - om det skulle være fristende tilbud eller konkurrencer, eller om byen har nogle events kørende såsom fester, koncerter, citynights eller andre begivenheder. 

 

Derfor ville det være smart, hvis der var en app som kunne centralisere alt information til ét sted, da man ofte altid har en smartphone med sig. Dette øger kundernes/brugernes interesse til at gå ud i bymidten og se på diverse goder/events, da man altid vil kunne have et overblik over hvad der sker.

 

 • appens funktionalitet og hvad den yderligere kunne blive til.
 • inddragelse af designet/mockupet
 • Værdien den skaber (FNs verdensmål)

 

 

Appens formål:

 • Alt information er centraliseret (øger interesse i bylivet, da man roligt kan få kendskab til butikker med tilbud/konkurrencer samt kendskab til om der er nogle events på spil - om det skulle være fester/koncerter/citynights og lignende)
 • Hjælper butikejerne med at vedligeholde deres butik (ift markedsføring til den unge aldersgruppe - om det skulle være tilbud/konkurrencer og lignende)
 • Opfylder én eller flere af FNs verdensmål (kim kan lige understrege hvilket ét eller flere opfyldes)
 • tilføj gerne mere.

 

Paragraf af appen:

Vores ideforslag til at kunne genoplive næstveds bymidte, er at lave en App som har det hovedformål at centralisere alt information på ét sted.

 

Funktioner:

 • Tilbud
 • Konkurrence
 • Map
 • Events

Tilbud-fanen viser tilgængelige tilbud på diverse butikker - i en hypotetisk situation, så lægges disse opslag ud af butiksejerne via en oprettet “butik-konto”

 

Konkurrence-fanen viser tilgængelige konkurrencer på diverse butikker.

 

Maps viser et overblik over hvilke butikker der er, men også hvad der er i omegnene.

 

Events viser tilgængelige eller kommende seværdigheder såsom, fester, koncerter, city-nights og lignende. 

 

 

 

FN'S verdensmål

Vores app vil også hjælpe med til at vi imødekommer et par af FN'S verdensmål. Her tænkes især på følgende to:

8.9 - "Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter."

11.6 - "Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning."

Vi kan fremme turisme i Næstved, dog ikke igennem et politisk tiltag, men igennem et entreprenant arbejde. Der kunne være flere måder at få flere personer til at besøge midtbyen. En metode kunne være at gøre det mere attraktivt for de lokale, men en anden kilde kunne også være at få flere turister til byen.

I forlængelse af at man også kunne gøre midtbyen mere interessant for de lokale, ville man også kunne være med til mindske forureningen fra de lokale som tager udenbys. Dette ville kunne gøres ved at f.eks. caféer, biografer og andre oplevelser mere attraktive for de lokale beboer

 

Kilder:

 

Kilde 1 til unge facebook brugere:

https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/01/facebook-teens-leaving-instagram-snapchat-study-user-numbers 

 

Kilde 2 markant vækst i brugen af apps

https://www.fdih.dk/nyheder/2017/april/markant-vaekst-i-brugen-af-apps 

 

Comments